Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
9
0
9
Cải cách hành chính 21 Tháng Giêng 2022 8:35:00 SA

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 19/01, ti Phòng hp A, UBND qun đã t chc Hi ngh Tng kết công tác Ci cách hành chính năm 2021, và trin khai nhim v năm 2022. Đồng chí Nguyn Văn Đức - Phó Bí thư Qun y, Ch tch UBND Qun 12 ch trì và ch đạo hi ngh.

Theo đó, trong năm 2021, UBND qun đã tiếp nhn và gii quyết th tc hành chính (TTHC) được 20.289 h sơ, trong đó 20.097 h sơ được gii quyết đúng hn, đạt t l 99.97%; t l h sơ gii quyết đúng hn lĩnh vc đất đai đạt 99.61% (tăng 9.4% so vi năm 2020). T l hài lòng ca người dân và t chc đạt 98.98%; thc hin gii quyết h sơ hành chính công trc tuyến mc độ 3, mc độ 4 đối vi 23 TTHC (cp qun có 10 TTHC, cp phường có 13 TTHC), trong năm đã tiếp nhn và gii quyết 7.149 h sơ trc tuyến mc độ 3, 4, trong đó mc độ 3 có 4.487 h sơ và mc độ 4 có 2.662 h sơ. Thc hin gim thi gian gii quyết h sơ cho cá nhân, t chc đối vi mt s TTHC như th tc đăng ký, đăng ký li ni quy lao động; cp giy phép khai thác, s dng nước dưới đất; cp Giy xác nhn tình trng hôn nhân, th tc h tr chi phí khuyến khích ha táng, th tc đề ngh sa cha nhà.

Trin khai và thc hin tt v t chc công tác bu c đại biu Quc hi khóa XV và bu c đại biu Hi đồng nhân dân Thành ph nhim k 2021 - 2026, theo đó, đã có 363.262/365.307 c tri đi bu, đạt t l 99,44%, bu đủ s lượng đại biu Quc hi khóa XV và đại biu HĐND Thành ph nhim k 2021 - 2026 đơn v bu c s 13, 14. Rà soát, sp xếp cán b, công chc phường đảm bo đủ s lượng để thc hin nhim v và phc v công tác đăng ký tuyn dng công chc phường năm 2022; đã c 291 cán b, công chc, viên chc tham d các lp do S Ni v t chc. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao tặng giấy khen

cho các tập thể xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021 

Tiếp tc trin khai thc hin Đề án “Đô th thông minh” trên địa bàn qun năm 2021, kết qu UBND Qun 12 đã hoàn thin, nâng cp các ng dng đang trin khai ti qun; xây dng và đưa vào s dng các ng dng phc v công tác phòng chng Covid-19 như: phn mm Tin ích Qun 12; Bn đồ s phc v phòng chng dch Covid-19; Bn đồ đánh giá mc độ dch Covid-19; phiếu kho sát nhu cu v quê...; tiếp tc duy trì, ci tiến H thng qun lý cht lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn qun.

Phát biu ch đạo ti hi ngh, đồng chí Ch tch UBND qun yêu cu các ban, ngành, đoàn th qun, 11 phường cn tp trung thc hin để đạt kết qu cao nht các ch tiêu trong năm 2022 như: Phn đấu Ch s CCHC ca qun (PAR Index) năm 2022 cao hơn so vi năm 2021 v xếp loi và xếp hng; tăng 10% t l h sơ được x lý trc tuyến trên tng s h sơ được gii quyết (tính theo th tc hành chính được đưa vào trc tuyến) so vi năm 2021; 100% TTHC trong Danh mc TTHC đáp ng yêu cu thc hin dch v công trc tuyến mc độ 3, mc độ 4 đã được y ban nhân dân Thành ph phê duyt phi được áp dng; t l gii quyết h sơ TTHC đúng hn t 98% tr lên (tr lĩnh vc đất đai)…

Dp này UBND Qun 12 khen thưởng cho 8 tp th đạt xut sc trong công tác CCHC năm 2021.

BẢN TIN QUẬN 12

 

 


Số lượt người xem: 568    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày