Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
4
1
0
4
Cải cách hành chính 16 Tháng Sáu 2021 10:45:00 SA

Quận 12 tổ chức tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

Hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Ủy ban nhân dân Quận 12 tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Thời gian tổ chức Tháng cao điểm từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021 với chủ đề trọng tâm “Cam kết, trách nhiệm và hành động”.

Các hoạt động trọng tâm trong Tháng cao điểm gồm:

Tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với thủ tục hành chính có thời gian giải quyết không quá 03 ngày. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình tại đơn vị chủ động chọn loại thủ tục hành chính để áp dụng và phải công khai loại thủ tục, thời gian tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” để người dân giám sát thực hiện. Đối với các cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính có thời gian giải quyết không quá 03 ngày thì lựa chọn áp dụng hình thức phù hợp nhằm hưởng ứng Tuần lễ này của Thành phố, đảm bảo đổi mới trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Hoạt động 2: Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm.

Hoạt động 3: Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Hoạt động 4: Hoạt động truyền thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng cao điểm. Tổ chức quán triệt Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tuyên truyền đến người dân các nội dung thực hiện trong Tháng cao điểm.

Hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Ủy ban nhân dân quận đã đăng ký Thành phố về tổ chức tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với các thủ tục hành chính sau:

- Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh: giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc.

- Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc.

- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch: giảm thời gian giải quyết từ  01 ngày làm việc xuống còn 01 buổi.

- Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở: giảm thời gian giải quyết từ  01 ngày làm việc xuống còn 01 giờ.

Các hoạt động Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân; góp phần triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ chương trình công tác năm của quận, hướng tới đạt và vượt các chỉ tiêu các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 đề ra.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


Số lượt người xem: 736    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày