Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
7
8
9
8
2
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười Một 2018 3:00:00 CH

Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm số 01/ĐA-QLĐTXDCT ngày 11/8/2017 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 được Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt tại Công văn số 6553/UBND-NV ngày 26/8/2017 và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình duyệt tại Quyết định số 661/QĐ-QLĐTXDCT 16/8/2018,

Căn cứ Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 12/10/2018 của Uỷ ban nhân dân quận về tuyển dụng viên chức Quận 12 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-QLĐTXDCT ngày 12/11/2018 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12;

Căn cứ Công văn số 8732/UBND-NV ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 năm 2018;

Nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 năm 2018 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển:

Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm như sau:

Stt

Vị trí việc làm

Số lượng cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp

1

Kế hoạch - Tổng hợp

1

Chuyên viên

2

Kế toán – Hành chính – Văn thư – Thủ quỹ

3

 

 

Trong đó:

 

 

-

Kế toán

1

Kế toán viên

-

Hành chính

1

Cán sự

-

Văn thư

1

Văn thư (trung cấp)

3

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng

2

Kỹ sư (hạng III)

4

Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng

2

Kỹ sư (hạng III)

5

Dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất

1

Kỹ sư (hạng III)

 

Tổng cộng

9

 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1. Điều kiện chung:

a) Có quốc tịch Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể tại Mục 2.2.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.2. Điều kiện cụ thể:

a) Đối với vị trí việc làm Kế hoạch – Tổng hợp:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng, hành chính, quản trị, Luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

b) Đối với vị trí việc làm Kế toán – Hành chính – Văn thư – Thủ quỹ:

- Kế toán:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

- Hành Chính:

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Hành chính, văn phòng.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

- Văn thư:

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

c) Đối với vị trí việc làm Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

d) Đối với vị trí việc làm kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

e) Đối với vị trí việc làm Dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí xét tuyển.

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

3.1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

3.2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.3. Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12, nếu Người dự tuyển nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3.4. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

4.1. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 25/12/2018 trong giờ hành chính.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12, số 01 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên lạc: 08.38917456.

5. Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Theo thông báo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 về danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển.

Trên đây là thông báo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 năm 2018./.

Xem chi tiết tại đây

 


Số lượt người xem: 2040    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày