Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
6
8
7
Tin tức sự kiện 15 Tháng Năm 2020 1:50:00 CH

Hướng dẫn các tiêu chí thành phần của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM

1. Đối với tiêu chí về biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (trong 3 Bộ tiêu chí):

- Các doanh nghiệp, cơ sở hướng dẫn khách khai báo tình hình sức khỏe trên các ứng dụng khai báo y tế dành cho các đối tượng do Bộ Y tế phát hành (Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện dành cho người nhập cảnh và du khách Vietnam Health Declaration; ứng dụng khai báo y tế tự nguyện dành cho người dân NCOVI; ứng dụng COVID-19).

- Trường hợp khách đã khai báo y tế trước đó thì cập nhật thông tin khai báo y tế của khách, không yêu cầu khách khai báo lại.

- Đối với khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch và khách tham quan du lịch do công ty lữ hành tổ chức cần lưu ý nắm thông tin sức khỏe trước, trong và ít nhất 14 ngày sau khi tổ chức chương trình du lịch, sau khi lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch.

- Lưu trữ thông tin y tế của khách và hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền truy xuất thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi cần thiết.

2. Đối với tiêu chí về biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình du lịch (trong 3 Bộ tiêu chí):

- Giám đốc doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trữ thông tin sức khỏe và khai báo y tế của người lao động, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp, cơ sở như mục 1 của văn bản này và phải tổ chức tập huấn về biện pháp phòng, chống dịch cho lao động.

- Các doanh nghiệp, chủ cơ sở chủ động liên hệ các cơ sở y tế để tổ chức tập huấn các kiến thức và kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình du lịch bằng những hình thức phù hợp và đảm bảo các chỉ dẫn về an toàn của cơ quan y tế trong quá trình tập huấn.

- Các cơ sở y tế trên địa bàn quận thường xuyên tổ chức tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh cho người lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở du lịch trên địa bàn.

3. Đối với tiêu chí về cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng (trong 3 Bộ tiêu chí):

- Các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn phải đảm bảo nguồn gốc và xuất xứ theo quy định.

- Bố trí các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn ở nơi thuận tiện và có phân công nhân sự chỉ dẫn, nhắc nhở người lao động, khách đến liên hệ công tác và khách rửa tay thường xuyên.

4. Đối với tiêu chí thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế (trong 3 Bộ tiêu chí):

Cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho người lao động của doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc tối thiểu 01 lần/ngày; riêng thang máy, nơi đón tiếp khách thì vệ sinh khử khuẩn tối thiểu 03 lần/ngày; vệ sinh khử trùng buồng ngủ của khách khi khách trả phòng đối với cơ sở lưu trú du lịch.

5. Tiêu chí về người lao động, nhân viên và khách tham quan có đeo khẩu trang (trong 3 Bộ tiêu chí):

- Hướng dẫn cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình du lịch và khách du lịch đeo khẩu trang đúng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Yêu cầu khách đến liên hệ và khách du lịch nghiêm túc đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc, tham quan và du lịch.

6. Tiêu chí thành phần về đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú và du khách theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong 3 Bộ tiêu chí):

- Tài liệu hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cần được cập nhật thường xuyên.

- Niêm yết thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng, khu vực dịch vụ.

- Khuyến khích tuyên truyền, thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp, cơ sở du lịch (Website, Fanpage, màn hình ti vi tại khu vực lễ tân/ đón khách, màn hình ti vi tại phòng lưu trú của khách, màn hình trên phương tiện vận chuyển khách…) hoặc các hình thức truyền thông trực quan khác phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

7. Đối với tiêu chí về khoảng cách an toàn (trong 3 Bộ tiêu chí):

Các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tuân thủ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Đối với tiêu chí phòng ở cho khách lưu trú của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch:

Trường hợp bố trí 02 người/phòng thì phải là người thân, thành viên trong gia đình theo quy định.

9. Đối với tiêu chí có tổ chức ăn uống cho khách lưu trú của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch:

Không tổ chức buffet; tổ chức dịch vụ ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 1m trở lên). Nếu không đảm bảo khoảng cách theo quy định thì phục vụ ăn uống tại phòng ngủ của khách.

10. Đối với tiêu chí về số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động lữ hành:

- Từ 1 đến dưới 30 người: 10 điểm (theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28/4 /2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

- Từ 30 đến dưới 50 người: 7 điểm;

- Từ 50 đến dưới 100 người: 5 điểm;

- Từ 100 đến dưới 200 người: 3 điểm;

- Từ 200 người trở lên: 1 điểm.

* Các lưu ý khác:

1. Các doanh nghiệp, cơ sở có tổ chức các dịch vụ như: ăn uống, làm đẹp (spa), Mát xa (massage), thể dục thể thao…ngoài việc tuân thủ các tiêu chí của Bộ đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như thực hiện đầy đủ các yêu cầu của các Bộ tiêu chí khác có liên quan do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ban hành (Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại).

2. Đối với hoạt động vận tải du lịch: tuân thủ đầy đủ các tiêu chí tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với các doanh nghiệp lữ hành cần đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đối với hoạt động lữ hành ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trong suốt chương trình tham quan, du lịch./.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày