Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
6
0
4
1
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 20 Tháng Sáu 2024 7:35:00 SA

Công tác chăm lo đối với gia đình chính sách, bảo trợ xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, trên địa bàn quận hiện có 484 hộ nghèo, 511 hộ cận nghèo, trong đó có 16 hộ nghèo dân tộc thiểu số (08 hộ dân tộc Hoa, 08 hộ dân tộc Khmer) với 47 nhân khẩu và 07 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số (02 hộ dân tộc Hoa, 03 hộ dân tộc Khmer, 01 hộ dân tộc Chăm, 01 hộ dân tộc Nùng) với 19 nhân khẩu; 01 thương binh dân tộc Mường; 18 người diện bảo trợ xã hội, trong đó 12 người trên 80 tuổi (08 người dân tộc Hoa, 02 người dân tộc Khmer, 01 người dân tộc Chăm, 01 người dân tộc Tày); 06 người khuyết tật (02 người dân tộc Hoa, 02 người dân tộc Khmer, 01 người dân tộc Tày, 01 người dân tộc Thái).

Cùng với sự phát triển của quận, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao, các lao động trong độ tuổi đều có việc làm, thu nhập ổn định góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Quận 12 nói riêng và Thành phố nói chung Trong thời gian qua, để tăng cường công tác chăm lo hỗ trợ đối với các diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, hộ nghèo và hộ cận nghèo, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận đã tham mưu tổ chức triển khai phối hợp với các đơn vị và hướng dẫn 11 phường thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phân tích, đánh giá để làm cơ sở tiếp tục đưa ra những giải pháp căn cơ, phù hợp, sát với thực tế yêu cầu của địa phương để công tác giảm nghèo trong thời gian tới thực sự chuyển biến mạnh và hiệu quả, bền vững hơn nữa. Trước hết, có thể điểm qua những con số “biết nói” về kết quả của công tác giảm nghèo trong việc thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với 142 lượt đối tượng chính sách có công và 1.135 lượt người diện chính sách có công với tổng số tiền 638.214.000 đồng.

Đồng thời thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2020/HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với 03 trường hợp diện chính sách có công và 20 trường hợp diện bảo trợ xã hội với số tiền 34.500.000 đồng; Chi trợ cấp mai táng, khuyến khích hỏa táng cho 01 trường hợp người khuyết tật Khmer, với số tiền 10.100.000 đồng. Luôn quan tâm đến người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, có nhu cầu đào tạo nghề và tìm việc làm, qua đó đã giới thiệu việc làm cho 52 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đều có thẻ Bảo hiểm Y tế, được tiếp cận dịch vụ y tế trong việc khám chữa bệnh; hỗ trợ chi phí học tập cho 133 lượt học sinh số từ mẫu giáo đến trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 81.940.000 đồng; giới thiệu vay vốn 42 hộ, số tiền 1.175.010.000 đồng. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 11 phường chăm lo học bổng cho 50 em với số tiền 120.453.000 đồng và vận động sửa chữa, chống dột 01 căn nhà ở phường Thới An cho hộ ông Thạch Văn Ba, người dân tộc Khmer, với số tiền 50.000.000 đồng.

Bà Võ Thị Chính - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, trong giai đoạn 2019 - 2024, cấp ủy, chính quyền các cấp trong quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng mức thu nhập bình quân của người DTTS mỗi năm đều tăng so với bình quân trên địa bàn quận; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm đều giảm 2 - 3%. Đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; quan tâm đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bằng sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các chương trình, dự án và chính sách dân tộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quận, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao. Từ đó đã góp phần tăng cường niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận./.

Giao Võ


Số lượt người xem: 83    
Xem theo ngày Xem theo ngày