Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
5
8
7
7
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 19 Tháng Năm 2024 7:35:00 SA

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 20/6/2024. Đại hội có 90 đại biểu tham gia, đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận như Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái và các dân tộc thiểu số khác.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 12 lần thứ III – năm 2024 là sự kiện chính trị nổi bật của Quận 12, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn quận.

Đại hội nhằm tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019 – 2024; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn Quận 12; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quận; xây dựng, củng cố niểm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn quận nhằm góp phần xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 64    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày