Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
0
7
9
6
Định hướng phát triển 04 Tháng Hai 2012 8:45:00 SA

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Thành phố Hồ Chí Minh

 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2010 của Thành ủy và Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, đồng thời cụ thể hóa kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, với kết quả như sau:
1- Kinh tế Thành phố năm 2011 tập trung giữ mức tăng trưởng phù hợp, đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 514.635 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2010, bằng 1,7 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 458.677 tỷ đồng, tăng 23,25%; chỉ số giá tiêu dùng chủ yếu tăng 16%.
- Thành phố đã triển khai thực hiện 4 chương trình bình ổn thị trường đạt kết quả tích cực.
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 738.000 tỷ đồng, tăng 11,8%; nông nghiệp tăng 5,7%.
- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 197.467 tỷ đồng đạt 111,5% dự toán, tăng 16,41%. Tổng chi ngân sách đạt 46.638 tỷ đồng đạt 135,88% tăng 5,67%.
- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 201.600 tỷ đồng, tăng 16,5%. Ước cả năm 2011 trên địa bàn Thành phố có 23.237 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 150.267 tỷ đồng; có 370 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Thành phố với tổng vốn đầu tư 2,17 tỷ USD ( so với cùng kỳ giảm 10,6% về số dự án, giảm 12,5% về số vốn đăng ký).
2- Công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã phát huy tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
- Trong năm 2011, Thành phố đã thi công hoàn thành 142 công trình, trong đó có nhiều công trình quan trọng như: toàn tuyến đại lộ Đông Tây, đường Rừng Sác …, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình lớn huyết mạch của Thành phố. Chương trình phát triển nhà ở được tập trưng thực hiện đã phát triển khoảng 8,4 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở.
- Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành và xử lý ô nhiễm môi trường, được thực hiện khá tốt, đã giải quyết một phần nhu cầu nước của nhân dân huyện Nhà Bè, Cần Giờ.
3- Sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ được tập trung đầu tư:
- Trong năm đã đầu tư xây dựng mới 60 dự án trường học với tổng vốn 2.800 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 1.292 phòng học mới, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 97%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 đạt 96,67% (Tăng 2,08% so với năm trước).
- Gắn công tác nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, tăng cường cải tiến và phát triển công nghệ, phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
4- Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.
- Chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố có chiều hướng tăng cao và chuyển biến phức tạp so với cùng kỳ, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.
- Trong năm ước giải quyết việc làm cho trên 265.000 lao động đạt 100% kế hoạch năm, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho 2.818 lao động nông thôn tại 6 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo là 52%.
- Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.
5- Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục được thực hiện với trọng tâm là hoàn tất công tác rà soát, thẩm định và công bố công khai thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước từ Thành phố đến cơ sở.
6- Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại được mở rộng.
7- Tổ chức triển khai 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đạt được kết quả bước đầu.        (Còn tiếp)

Bài: Trần Văn Út


Số lượt người xem: 12734