Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
0
6
5
Định hướng phát triển 13 Tháng Tám 2010 9:45:00 SA

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND quận, tình hình kinh tế- xã hội quận tháng 4/2009 và các công tác trọng tâm tháng 5/ 2009

I/ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND QUẬN

 

 Trong tháng 4/2009, UBND quận tập trung chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1/4/2009, tiến độ đạt 98,7% [Tổng số hộ điều tra 108.408 hộ, trong đó 390.493 (thường trú), 2.962 (tạm trú), 527 (vãng lai)]; Tổ chức thành công họp mặt truyền thống Gò Môn lần thứ 19; sơ kết đánh giá tình hình KT-XH, tình hình trật tự xây dựng, thu thuế quí 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao; sơ kết rút kinh nghiệm tháng cao điểm thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH năm 2006-2008; kiểm tra việc thực hiện năm 2009 “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” theo cụm phường và sơ kết rút kinh nghiệm quý 1/2009; tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009; sơ kết quí 1/2009 về tình hình thực hiện phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thực hiện báo cáo tiến độ khởi công các công trình mới, các công trình tồn đọng; báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp theo Chỉ thị 18/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thường vụ Quận ủy; Thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của 11 phường; làm việc các đơn vị báo cáo thiết kế sơ bộ 36 tuyến đường giao thông nông thôn; làm việc các đơn vị liên quan dự án chợ An Sương; làm việc Sở GTVT về tình hình phát triển công viên cây xanh; làm việc Cty Phú Điền về điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tham Lương-Bến Cát; làm việc phòng QLĐT và TN-MT về biện pháp xử lý hồ sơ tồn đọng; giải quyết tồn tại công tác tái định cư, bố trí nền, căn hộ, cấp giấy chứng nhận, thu hồi tiền nộp ngân sách; làm việc UBND 03 phường về tiến độ 24 công trình PCLB. Họp Hội đồng thanh lý, đấu giá tháo dỡ vật kiến trúc công trình trụ sở UBND quận cũ.

Họp Hội đồng bồi thường thông qua phương án bồi thường chi tiết dự án trung tâm công nghệ sinh học; họp Hội đồng xét miễn giảm thuế đất nông nghiệp năm 2008.

II/ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THáNG 4/2009

1. Kinh tế

1.1  Thương mại -Dịch vụ

Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 04/2009 ước đạt 250,259 tỷ đồng, tăng 2,27 % so với tháng 03/2009 và tăng 18,78% so cùng kỳ năm 2008.

 

1.2  Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN ước thực hiện tháng 4/2009 ước đạt 159,871 tỷ đồng, tăng 2,32% so với tháng 03/2009 và tăng 14,93% so với cùng kỳ năm 2008.

1.3  Tình hình sản xuất nông nghiệp

- Diện tích gieo trồng khoảng 320ha chủ yếu là cây rau, trong đó rau muống nước trên 100ha, ngoài ra còn có các loại rau ăn lá ngắn ngày. Do thời tiết thuận lợi, bông lài trổ nhiều nhưng giá thu mua giảm (hiện chỉ còn khoản 22.000đồng/kg).

- Tổng đàn bò sữa giảm nhẹ do một số hộ chăn nuôi thu hẹp tổng đàn hoặc một số hộ nuôi nhỏ lẻ chuyển sang nghề dịch vụ. Đàn heo có hướng tăng dần do giá heo hơi tăng, hiện ở mức 4 triệu đồng/tạ.

- Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm: Tổ kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra xử lý 128 vụ và đã xử lý tiêu hủy 157 con gia cầm sống; 627 kg sản phẩm gia cầm, 12.115 trứng gia cầm, 73 con heo và 10 kg thịt heo.       

1.4  Công tác phòng chống lụt, bão

- Khảo sát các điểm xung yếu trên địa bàn 04 phường Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông. Phối hợp Chi cục thủy lợi và PCLB kiểm tra các điểm bờ bao xung yếu trước mùa mưa bão năm 2009.

- Chỉ đạo UBND các phường rà soát các vị trí xung yếu và địa điểm an toàn để di dời dân khi có mưa bão, lốc xoáy xẩy ra, đánh giá hiện trạng, hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn quận.

- Nghiệm thu công trình bờ bao rạch cầu Cả Bốn, Ụ Tư Bếp; hoàn thành 02 công trình bờ bao rạch Giao Khẩu và rạch Lò Heo; có 07 công trình đạt tiến độ 90% - 95%; 04 công trình đạt 70%- 80%; các công trình còn lại (09 công trình) tiến độ thấp nhất 20% cao nhất 60%.

1.5  Quản lý chợ - HTX

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các hạng mục còn lại chợ Tân Chánh Hiệp, làm việc các phòng ban chức năng chuẩn bị kế hoạch di dời tiểu thương chợ Cầu, Bàu Nai, Tân Hưng vào chợ An sương và thực hiện việc qui hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận.

- Hướng dẫn HTX An Phú Đông tổ chức đại hội, tiếp tục nhắc nhở HTX Hiệp Yến tổ chức Đại hội xã viên.

1.6  Đầu tư phát triển

Trong tháng 04/2009 có 127 doanh nghiệp và 113 hộ kinh doanh cá thể, được thành lập với tổng vốn đăng ký là 171 tỷ đồng. Trong đó, ngành TM-DV có 79 doanh nghiệp và 91 hộ cá thể, với tổng vốn đăng ký 132,2 tỷ đồng; ngành CN có 48 doanh nghiệp và 22 hộ cá thể,  với tổng vốn đăng ký là 38,8 tỷ đồng.

2. Thu chi ngân sách

- Thu thuế tháng 4/2009 ước đạt 41,862 tỷ đồng; Tổng thu thuế 4 tháng đầu năm 2009 ước đạt 159,162 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch năm bằng 85% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó thu ngoài quốc doanh ước được 85,634 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ngân sách quận tháng 04/2009 ước đạt 40 tỷ đồng; Tổng thu 04 tháng đầu năm 2009 ước đạt 157,302 tỷ đồng đạt 31,84% so dự toán năm 2009. 

- Chi ngân sách quận tháng 04/2009 ước đạt 25 tỷ đồng; Tổng chi 04 tháng đầu năm 2009 đạt 87,164 tỷ đồng đạt 27,74% so dự toán năm 2009.

3. Xây dựng cơ bản

3.1/-Khối lượng thực hiện: Từ đầu năm đến ngày 15/04/2009 tổng khối lượng thực hiện các công trình đạt: 28,56 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn thành phố tập trung 14,950 tỷ đồng, nguồn vốn thành phố phân cấp 15,85 tỷ đồng và nguồn vốn quận: 0,5 tỷ đồng.

3.2/-Tiến độ giải ngân: số vốn giải ngân từ đầu năm đến ngày 15/4 là 20,389 tỷ đồng, đạt 17,19% kế hoạch vốn giao, trong đó: vốn thành phố tập trung kinh phí đã giải ngân là 19,718 tỷ đồng, vốn thành phố phân cấp đã giải ngân là 1,195  tỷ đồng, vốn quận đã giải ngân là 15.522.792 đồng

          4.  Công tác bồi thường – GPMB

- Tiếp tục thực hiện kiểm kê, đo vẽ hiện trạng dự án Rạch Cầu Sa, đường trước Trung tâm Y tế, bờ hữu ven sông Sài Gòn, Tỉnh lộ 15; tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ lãi suất ngân hàng 03 trường hợp dự án đường Lê Thị Riêng, bờ hữu sông Sài Gòn, Cầu Phú Long, Khu dân cư An Sương. Tiến hành chi trả bồi thường và hỗ trợ lãi suất ngân hàng 13 trường hợp với tổng số tiền 1.985.030.504 đồng. Phối hợp vận động được 42 hộ bàn giao mặt bằng các dự án.

- Bố trí tái định cư theo Chỉ thị 32/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố được 602/616 hộ đạt 97,6% bằng 613/627 nền và căn hộ chung cư. Đến nay, đã  có 414 hộ ký hợp đồng nhận nền, căn hộ chung cư, còn lại 212 trường hợp.

- Tiến độ nhận nền của các hộ dân tại các khu TĐC: đã bố trí được 569 nền và 103 căn hộ chung cư, đã ký hợp đồng được 404 nền và 53 căn hộ chung cư.

5. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng

            Tiếp tục thực hiện công tác lập Quy hoạch hẽm giới, Điều chỉnh QHCTXD 1/2000, Quy họach – Kế họach sử dụng đất;

Tăng cường công tác xử lý vi phạm xây dựng;

6. Văn hóa- xã hội

6.1  Về giáo dục-dạy nghề và giải quyết việc làm

 - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho Ban giám hiệu các trường Mầm non Bông Hồng, Sơn Ca 2, tư thục Tuổi Ngọc; tổ chức chuyên đề tiết dạy cá nhân, họat động chung cho các trường mầm non Vàng Anh, Bông Hồng; đưa 118 học sinh dự thi học sinh giỏi bậc THCS cấp thành phố có 54 học sinh đạt giải; tiếp đòan kiểm tra liên ngành Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo về kiểm tra thực hiện y tế học đường năm học 2008-2009.

- Về dạy nghề và giải quyết việc làm: trong tháng 4/2009 đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 809 lao động, nâng tổng số lao động được giới thiệu và giải quyết việc làm là 1.685 người, đạt tỷ lệ 24,1%; đào tạo nghề 34 học viên, nâng tổ số đào tạo nghề 1.600 người, đạt tỷ lệ 16%.

6.2  Về chăm sóc sức khỏe-Y tế

Xảy ra 16 trường hợp bệnh tay-chân-miệng, bệnh sốt xuất huyết vẫn ở mức cao so cùng kỳ năm 2008 (tháng 2 có 44 ca, tháng 3 có 45 ca) tập trung ở các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, Thới An đã xử lý 15 ổ dịch nhỏ;

Tính đến nay, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an tòan thực phẩm cấp quận 85/226 cơ sở, đạt 37,61%, cấp phường 788/1030 cơ sở, đạt 76,5%; kiểm tra 04 cơ sở nước uống đóng chai, trong đó 01 chưa đi vào sản xuất, 01 đạt tiêu chuẩn, 02 cơ sở lấy mẫu đang kiểm nghiệm chờ kết quả; kết hợp Sở Y tế 34 cơ sở nước uống, 01 cơ sở sản xuất cháo ăn liền hiện đang lấy mẫu kiểm nghiệm, đình chỉ 08 cơ sở, xử phạt 02 cơ sở vi phạm.

Công tác khám chữa bệnh: tổng số bệnh nhân khám ngọai trú 17.953 lượt người, số người nhập viện điều trị nội trú 292 người, chuyển lên tuyến trên 492 trường hợp, công suất giường bệnh đạt 33.3% giảm 35,9%.

Công tác dân số: Thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dân số KHHSĐ đợt 1/2009 đã tổ chức 21 buổi miting với 1249 người dự, nói chuyện chuyên đề 11 buổi, có 1750 người nghe, cung cấp 50 ngàn tài liệu tuyên truyền…Kết quả đạt 100% kế họach đề ra trong chiến dịch và đạt 50% chỉ tiêu năm 2009.

6.3  Về chăm lo diện chính sách và xã hội

- Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và dân nghèo: tổ chức thăm gia đình chính sách thuộc cán bộ chiến sĩ Gò Môn tại xã Trung An-Củ Chi; Quyết định công nhận 147 đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên theo Nghị định 67/NĐ-CP; đưa 08 đối tượng sống lang thang và người già không nơi nương tựa vào các trung tâm bảo trợ xã hội; Phối hợp với Chi Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho 11/21 người.

 - Công tác xã hội:

+ Công tác XĐGN: Thẩm định và giải quyết vốn vay 03 dự án gồm 33 hộ, số tiền 670 triệu đồng từ Quỹ QGGQVL tạo việc làm cho 84 lao động; thẩm định 05 dự án cho 35 hộ vay vốn quỹ 156.

+ Công tác về Lao động-việc làm: tiếp nhận 100 doanh nghiệp đăng ký khai trình sử dụng lao động với 2.066 lao động, xảy ra 01 vụ đình công, tranh chấp lao động tại công ty Gia Hòa Phát, phường Thới An nguyên nhân do doanh nghiệp còn nợ lương công nhân; hòa giải thành 2/3 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 01 vụ chuyển Tòa án giải quyết.

+ Tiếp nhận 01 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng về địa phương, nâng tổng số 334 người, trong đó: 30 người chết, 33 người đi địa phương khác, 05 người bị xử lý hình sự, 16 người đưa vào cơ sở chữa bệnh, 127 người có việc làm, 123 người chưa có việc làm;

+ Tính đến nay đã cấp 28.736 thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi đạt 100%.

6.4  Hoạt động Văn hóa thông tin-thể thao

- Công tác quản lý nhà nước: kiểm tra phát hiện 03 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực dịch vụ văn hóa tạm giữ 63 bảng quảng cáo, xử phạt 9.650.000đ.

- Công tác tuyên truyền cổ động, hội thi, hội diễn: biên sọan 03 bài phát thanh tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở, kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, truyền thống Gò Môn;

- Hoạt động TDTT: Tổ chức đi bộ đồng hành chào mừng ngày thể thao Việt Nam, ngày thành lập đòan thanh niên CSHCM, 12 năm ngày thành lập quận 12 khỏang 2.500 người dự; tổ chức đại hội TDTT cấp quận lần thứ 3 năm 2009. Ngòai ra cử vận động viên tham dự giải cấp thành phố đạt 17 HCV, 15 HCB và 31 HCĐ.

6.5 Công tác Tôn giáo: Hướng dẫn tôn giáo sinh hoạt trong dịp Lễ phục sinh của Kitô giáo trên địa bàn quận; ngăn chặn gia đình Khôi Bình tổ chức khai trương trái phép tại phường An Phú Đông; yêu cầu tạm ngưng sinh hoạt và hoạt động tôn giáo của điểm nhóm Tin Lành tại phường tân Thới Hiệp.

7. Trật tự an toàn xã hội

Xảy ra 01 vụ tổ chức buổi lễ khai trưong trụ sở mới của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam tại phường An Phú Đông nhưng chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Xảy ra 01 vụ tranh chấp lao động tại Công ty TNHH SX-TM Gia Hoà Phát tại khu phố 3, phường Thới An.

Phạm pháp hình sự xảy ra 12 vụ, khám phá 10 vụ, bắt 13 đối tượng (tỉ lệ khám phá 83,33%). Ma tuý: Bắt 42 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Lập hồ sơ xử lý hành chính 17 đối tượng, đưa vào trung tâm cai nghiện 25 đối tượng. Cờ bạc: Bắt quả tang 15 đối tượng đá gà. Vi phạm kinh tế: xảy ra 03 vụ gồm: (có phụ lục). Vụ việc: Xảy ra 05 vụ làm chết 05 người, trong đó có 02 vụ chưa rõ nguyên nhân; 02 vụ chết do bị điện giật. Về trật tự lòng lề đường: Lập 45 biên bản, tạm giữ 03 xe đẩy tay, 66 bảng quảng cáo, 09 cây dù và một số vật dụng khác. Về trật tự giao thông: Lập 1.928 biên bản vi phạm, tạm giữ 1.218 xe các loại và 588 giấy tờ liên quan; xử phạt tại chỗ 62 trường hợp; ban hành 1.822 quyết định xử phạt với số tiền 561.682.000 đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ, làm chết 02 người, bị thương 02 người và 73 vụ va chạm, bị thương nhẹ 101 người, hư hỏng 114 xe các loại.

8. Xây dựng chính quyền

8.1  Kiện toàn bộ máy chính quyền và công tác cán bộ

Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; đổi tên 19 trường học trên địa bàn quận; thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ; kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ quận; bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự phường Trung Mỹ Tây, củng cố nhân sự lãnh đạo phường Tân Chánh Hiệp, phòng Y tế, phòng Tư pháp; ban hành Quyết định chia tách, sắp xếp lại khu phố thuộc phường An Phú Đông;

8.2 Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại-tố cáo

Trong tháng tiếp 121 lượt người dân, có 50 đơn gồm: Khiếu nại 04 đơn, tố cáo 01 đơn, tranh chấp đất 03 đơn, có nội dung khác 42 đơn. Đơn đang giải quyết 240 đơn.

 

8.3 Hoạt động kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền pháp luật

- Triển khai Quyết định số 02/QĐ-UBND về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thanh tra: đang tiến hành thanh tra về việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNỞ-QSDĐỞ và cấp số nhà tại phường An Phú Đông; thanh tra việc quản lý, thu và chi tài chính của Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: tổ chức tập huấn Luật Khiếu nại - tố cáo cho các đối tượng CB-CC của UBND các phường, thành viên ban điều hành khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 12 có 170 lượt người tham dự. Hội đồng phối hợp quận đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền các văn bản Luật như: Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ; ngoài ra còn tuyên truyền kỷ niệm 34 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 với 2.111 lượt người tham dự.

- Công tác hộ tịch đã tiếp nhận và giải quyết 11 trường hợp cấp lại bản chính khai sinh, thay đổi cải chính hộ tịch và điều chỉnh sổ bộ khai sinh.

- Công tác chứng thực 18 hồ sơ ủy quyền, chứng thực sao y các loại 56 trường hợp và chứng thực chữ ký người dịch 18 trường hợp.

8.4 Công tác cải cách hành chính

Đang triển khai thực hiện ISO tại 05 phường (TTH, THT, TTN, HT, TX) với 18 quy trình giải quyết hồ sơ , đơn vị tư vấn đã xây dựng xong chuyển UBND các phường lấy ý kiến. Tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục hành chính theo Quyết định 174/2006/QĐ-UBND để điều chỉnh. Đang triển khai mạng MegaWan  đối với một số phòng ban và Ủy ban nhân dân 11 phường.

 

II/ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Mặt mạnh

- Tập trung sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động các khối KT-VH-XH-ĐT trong quí 1/2009 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quí 2/2009.

- Tổ chức thành công họp mặt truyền thống Gò Môn lần thứ 19.

- Chủ động rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông, PCLB; chuẩn bị hồ sơ thủ tục khởi công các công trình XDCB trong quí 2/2009.

2. Tồn tại

- Một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm theo kế hoạch đề ra do các phòng ban chuyên môn chuẩn bị nội dung chưa kỹ, chưa đạt yêu cầu.

- Mặc dù có nhiều cố gắng, biện pháp khắc phục nhưng chưa giải quyết dứt điểm tình trạng trễ hẹn hồ sơ cấp GCN, GPXD.

 

III. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2009

 

1. Kinh tế

- Phối hợp tổ chức gặp gỡ các Doanh nghiệp đầu ngành trên địa bàn quận.

- Xây dựng kế hoạch quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2010 đến 2020.

- Triển khai thực hiện kế hoạch giải tán các điểm, nhóm họp chợ lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến trọng điểm, các điểm phức tạp trên địa bàn quận.

 

2. Quản lý đô thị, trật tự xây dựng

- Hòan chỉnh Danh mục Quy họach lộ giới hẽm.

- Hoàn thành công tác lấy ý kiến nhân dân và Tổng hợp trình Sở TNMT xét duyệt Đồ án QH-KHSDĐ 11 phường.

- Tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép và trật tự lòng lề đường và chợ tự phát, triển khai cưỡng chế các trường hợp vi phạm không chấp hành quyết định.

3. Xây dựng cơ bản

- Tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công các công trình đã thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Hoàn tất các thủ tục theo quy định, chuẩn bị khởi công 04 công trình: Sửa chữa lớn đường TX13, Sửa chữa lớn đường TX52, Sửa chữa lớn đường TCH34-35-36, Đắp bờ bao kết hợp giao thông Rạch Cầu Cả Bốn (đoạn từ cầu Thơ Du đến sông Sài Gòn).

- Hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 36 dự án giao thông nông thôn làm theo hiện trạng trình thẩm định phê duyệt.

4. Về công tác bồi thường- giải phóng mặt bằng

- Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thực hiện theo Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính Phủ (dự án đường Lê Thị Riêng, Đường trước Trung tâm Y yế, Bờ hữu ven sông Sài Gòn, Tỉnh lộ 15, Depot Tham Lương).

- Lập phương án tổng thể các dự án đường liên phường TCH-TTH-HT; trường Tiểu học Thới An, Chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập thấp.

       5. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- Tổ chức ôn tập và thi học kỳ 2 năm học 2008-2009; hòan tất xét duyệt hồ sơ và công nhận hòan thành chương trình tiểu học và THCS; tổng kết năm học 2008-2009.

- Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình XĐGN-Việc làm giai đọan 2004-2008; sơ kết tình hình đình lãn công quý 1/2009; xây dựng kế họach thực hiện tháng hành động “Vì trẻ em” và Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tăng cường công tác theo dõi và xử lý tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhất là bệnh thủy đậu, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng.

- Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an tòan thực phẩm năm 2009; sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dân số KHHGĐ đợt 1/2009.

6. Công tác thanh tra, tư pháp

- Kết thúc 02 đoàn thanh tra kinh tế-xã hội đang thực hiện. Tiếp tục tiến hành 02 cuộc thanh tra trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra thành phố ngày 21 tháng 4 năm 2009.

- Triển khai kế hoạch tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản cho các phòng, ban, ngành cấp quận và phường.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp-hộ tịch 06 tháng đầu năm 2009 tại 11 phường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực và hộ tịch cho đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch 11 phường.

7. Xây dựng chính quyền - Cải cách hành chính

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc quận: phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tư pháp, Lao động-Thương binh&xã hội, Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp được giao biên chế.

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; bổ nhiệm các chức danh theo quy định.

- Hướng dẫn việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại ủy ban nhân dân 05 phường. Tiếp tục rà soát xây dựng chỉnh sửa và hòan chỉnh các Quy trình thủ tục thay thế các Quy trình của Quyết định 174/2006/QĐ-UBND của UBND quận. Thực hiện kế hoạch của UBND quận về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về hạ tầng và phần mềm./.

 


Số lượt người xem: 9718