Bỏ qua nội dung chính
 

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
2
7
2
5
Tư pháp 06 Tháng Tư 2011 2:50:00 CH

Hỏi hãy cho biết theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ?

Nếu có thì nêu rõ phạm vi khiếu nại? Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân cấp xã ? Kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà người khiếu nại không đồng ý thì người khiếu nại có quyền gì ?

 

 
Đáp:
1.Cá nhân, tổ chức (sau đây gọi là người khiếu nại) có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Điều 84.            
2. Phạm vi khiếu nại gồm : Những quyết định hành chính của cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch hoặc hành vi hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch của cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình – Điều 84        
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc hành vi hành chính của cán bộ Tư pháp hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch – Khoản 1, Điều 85.            
4. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày ; Đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
5. Kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật – Khoản 4, Điều 85.     
 
 
 
Tin: Phòng Tư pháp     

 


Số lượt người xem: 4299    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày