Bỏ qua nội dung chính
 

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
1
1
9
Tư pháp 06 Tháng Tư 2011 2:10:00 CH

Hỏi hãy cho biết cơ sở pháp lý và thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt một trong những sự kiện hộ tịch sau:

Thẩm quyền chấm dứt việc giám hộ;
Thẩm quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi ;
Thẩm quyền thu hồi lại Giấy Chứng tử đã cấp đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng nay còn sống trở về và được Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố chết;
Thẩm quyền chấm dứt việc đăng ký kết hôn trái pháp luật;
Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy Khai sinh do cấp trái với quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

 

Đáp:
1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ - Khoản 1, Điều 31Nghị định số 158/2005/NĐ-CP  
2. Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự - Điều 10 Luật nuôi con nuôi.              
3. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tiến hành xóa tên người đó trong sổ đăng ký khai tử và thu hồi lại Giấy Chứng tử đã cấp.
4. Theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức liên quan, Tòa án xem xét và quyết định việc hủy kết hôn trái pháp luật. Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình; Điểm a, khoản 4, Mục I Thông tư số 01/2008/TT-BTP.
5. Ủy ban nhân dân cấp huyện – Điểm k, khoản 1, Điều 78 NĐ158/2005/NĐ-CP.
 
 
 
 
Tin: Phòng Tư Pháp

 

 


Số lượt người xem: 4052    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày