Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
5
7
8
9
DƯ LUẬN XÃ HỘI 28 Tháng Mười 2017 8:10:00 SA

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 09/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Dư luận trong 19 hộ dân, tổ dân phố 02, khu phố 6, phường Thới An bức xúc trước việc triển khai Thông báo triển khai thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An. Công tác triển khai này chưa nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhân dân chưa an tâm về chính sách bồi thường, giải tỏa; một số người dân đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân quận bày tỏ sự bức xúc đối với việc triển khai thực hiện dự án này (Phường Thới An).

          Trả lời:

1. Về cơ sở pháp lý thực hiện dự án bồi thường:

Dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An, Quận 12, vị trí, ranh giới khu đất thể hiện theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 002/15/ĐĐBĐ do Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C đo lập ngày 28/8/2015, đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 12 tại các quyết định: Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 2/11/2015; Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 20/6/2016; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 05/5/2017.

Theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 002/15/ĐĐBĐ do Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C đo lập ngày 28/8/2015, tổng diện tích đất thu hồi 28.712,8m2; trong đó, diện tích đất quy hoạch công trình giáo dục 26.763,6m2, đất quy hoạch lộ giới dự phóng 1.949,2m2.

Ngày 28/01/2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 325/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) 100.000.000 đồng để lập dự án bồi thường.

Ngày 16/9/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4826/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 (đợt 2) 100.000.000 đồng để lập dự án bồi thường.

Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 6607/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 (đợt 3) 100 triệu đồng để lập dự án bồi thường.

2. Về tiến độ thực hiện dự án bồi thường:

Ủy ban nhân dân quận đã giao Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Thới An khảo sát hiện trạng vị trí các hộ dân (Có 19 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án).

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An, Quận 12 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng 2016 (đợt 3).

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, ngày 05/6/2017, Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 19 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Ngày 30/6/2017, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thới An triển khai các thông báo thu hồi đất đến các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án, tại buổi triển khai thông báo thu hồi đất các hộ dân không có ý kiến về triển khai thực hiện dự án. Ngày 07/8/2017, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng có mời hộ dân để tiến hành đo đạc, kiểm kê hiện trạng nhà, đất, tài sản nhưng các hộ dân không hợp tác, sau đó, các hộ dân gửi đơn kiến nghị, đề nghị liên quan đến quy hoạch dự án Trường THPT Thới An. Ngày 15/9/2017, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức buổi tiếp xúc với các hộ dân nằm trong ranh dự án trường THPT Thới An tại Ủy ban nhân dân phường Thới An, tại buổi tiếp xúc, Ủy ban nhân dân quận đã trả lời các phản ảnh, kiến nghị, đề nghị của hộ dân. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa đồng tình và không hợp tác với Ủy ban nhân dân quận để thực hiện dự án, do đó, dự án bồi thường chưa triển khai được công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Căn cứ Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu h ồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.”

Theo căn cứ pháp lý nêu trên, việc Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Thông báo thu hồi đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Thới An, thuộc phường Thới An, Quận 12 trước khi có Quyết định thu hồi đất là đúng quy định.

          1.2 Dư luận trong 95 hộ dân thuộc khu dân cư mới tổ dân phố 2, Khu phố 5 phường Thới An bức xúc và phản ánh việc khu vực chưa có hệ thống thoát nước, vào những ngày mưa xảy ra tình trạng ngập cục bộ kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng quận chỉ đạo khảo sát để sớm giải quyết cho nhân dân (Phường Thới An).

          Trả lời:

Tuyến đường theo nội dung phản ánh là đường Thới An 35, phường Thới An. Đối với tuyến đường trên, ngày 18/01/2016, Ủy ban nhân dân quận đã cấp giấy phép thi công xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Thới An 35 đấu nối ra tuyến hẻm 137 - đường Thới An 21 để phục vụ thoát nước cho tuyến đường và khu dân cư. Qua kiểm tra, hiện nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thới An 35 đã được đầu tư xây dựng nhưng hiện vẫn chưa thực hiện đấu nối thoát nước vào tuyến hẻm 137 - đường Thới An 21 (khoảng 10m). Về trường hợp này, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thới An hướng dẫn người dân thực hiện hoàn tất việc đấu nối hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

          1.3 Cán bộ, đảng viên và các hộ dân khu phố 2, khu phố 3 trên tuyến đường Thạnh Xuân 25 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện thi công tuyến đường Thạnh Xuân 25, vì hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người tham gia giao thông (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Tuyến đường Thạnh Xuân 25 thuộc công trình duy tu giao đảm bảo thông năm 2017 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt dự toán thi công theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND-ĐT ngày 27/6/2017 về việc phê duyệt dự toán thi công công trình Duy tu giao thông năm 2017. Hiện nay, chủ đầu đang triển khai thực hiện công trình này.

Ngoài ra, tuyến đường Thạnh Xuân 25 thuộc danh mục các tuyến đường đã được Quỹ Bảo trì đường bộ - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ vốn thực hiện duy tu nâng cấp tuyến đường theo Quyết định số 31/QBTĐB ngày 01/9/2017 về giao dự toán Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2017 cho các đơn vị. Ủy ban nhân dân Quận 12 đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa đường Thạnh Xuân 25 và sẽ triển khai nâng cấp tuyến đường này trong năm 2017 từ nguồn vốn đã được phân cấp tại Quyết định số 31/QBTĐB.

          1.4 Nhân dân khu phố 1, phường Hiệp Thành bức xúc về dự án công viên cây xanh đã qua 20 năm chưa thực hiện. Nhân dân kiến nghị Ủy ban nhân dân quận công khai các thông tin liên quan đến dự án cho người dân biết (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Quy hoạch đô thị mang tính định hướng nhằm mục đích phát triển đô thị đảm bảo tính bền vững, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường sống của người dân trong đô thị được tốt hơn. Việc thực hiện quy hoạch phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận, thành phố hoặc quốc gia, cần huy động nhiều nguồn lực xã hội. Hiện nay, trên địa bàn phường Hiệp Thành đang được triển khai thực hiện dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao Quận 12 (tại khu phố 6). Do ngân sách còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận nói chung, phường Hiệp Thành nói riêng, trong đó có khu quy hoạch công viên cây xanh tại khu phố 1. Khi có chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ công bố công khai đến nhân dân trong khu vực được biết.

          1.5 Các hộ dân tổ 16 khu phố 6 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm bàn giao các tuyến đường trong dự án nhà ở cán bộ công chức cho phường quản lý để thực hiện việc vệ sinh quét đường hạn chế việc ô nhiễm môi trường (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Khu nhà ở Cán bộ công chức có thu nhập thấp Quận 12 tại phường Hiệp Thành do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư hiện đã được Ủy ban nhân dân quận xác nhận hạ tầng kỹ thuật tại Công văn số 7030/UBND-ĐT ngày 17/11/2015. Đối với việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, Ủy ban nhân dân quận đã giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, vận hành; đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành vận động người dân trong khu dự án cùng thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ yêu cầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích sớm thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án cho đơn vị quản lý chuyên ngành.

          1.6 Phụ huynh, học sinh và các hộ dân khu phố 3 phường Hiệp Thành phản ánh cột đèn chiếu sáng trước cổng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, địa chỉ 90M, tổ 39, khu phố 3 phường Hiệp Thành bị nghiêng về phía đường dây điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đỗ ngã, ảnh hưởng an toàn lưới điện gây nguy hiểm cho các em học sinh, người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, kiểm tra và tiến hành thay thế (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Đối với tình trạng trên, hiện nay vị trí trụ điện bị nghiêng tại vị trí cổng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố (đơn vị chủ đầu tư hiện đang quản lý hạ tầng kỹ thuật của dự án) khắc phục.

          1.7 Trong thời gian qua, có những cơn mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều cống ngăn triều và các đoạn bờ bao bị hư hỏng nặng (cống xi măng Võ Đông Nhất, cống Sài Gòn 8, cống Aone, cống Rạch Gia, cống VT3, cống VT4, cống xi măng số 5, cống Rạch Trâm, cống VT 14 và các đoạn bờ bao bị hư hỏng, mặt đê thấp, lầy lội gồm đoạn đê bao cầu Chùa, đoạn đê bao cống số 9 đình thần Hanh Phú, đoạn đê bao từ cống VT14 đến VT15). Các hộ dân tại khu vực này kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm khảo sát và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý (Phường An Phú Đông).

          Trả lời:

  Ủy ban nhân dân quận trân trọng ghi nhận ý kiến của phản ánh của các hộ dân trong khu vực. Trong những ngày qua (đặc biệt vào chiều ngày 12/10/2017 và sáng ngày 13/10/2017) do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập úng trên diện rộng trong các khu vực dân cư và nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ảnh hưởng đến việc lưu thông và đời sống sinh hoạt của người dân, Ủy ban nhân nhân dân quận đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Phòng cháy và Chữa cháy và các đơn vị trên địa bàn quận hỗ trợ người dân di dời, kê cao các vật dụng, đồ đạc để hạn chế thiệt hại; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi Thành phố tiến hành bơm nước giảm ngập úng cho các khu vực dân cư.

          Đối với các trường hợp cống và đê bao bị hư hỏng, xuống cấp theo phản ánh của các hộ dân, vào ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 3706/UBND-ĐT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của các hạng mục (cống ngăn triều và đê bao) để đảm bảo khả năng phòng, chống triều cường. Qua phối hợp kiểm tra, được biết hiện nay Ban Quản lý dự án xây dựng công trình - Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố (chủ đầu tư) đang tiến hành sửa chữa nâng cao trình các cửa cống ngăn triều và nâng cao trình mặt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đang tiếp tục rà soát, tổng hợp kiến nghị chủ đầu tư khắc phục nhằm đảm bảo khả năng phòng chống triều cường.

          1.8 Các hộ dân trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 10, Đông Hưng Thuận 11 phản ánh tại khu vực này vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát và lắp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Về tình trạng trên, Ủy ban nhân dân quận sẽ khảo sát, nghiên cứu để có giải pháp giải quyết giao thông phù hợp tại 02 giao lộ Đông Hưng Thuận 10 - Nguyễn Văn Quá và Đông Hưng Thuận 11 - Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

          1.9 Phụ huynh, học sinh và người dân gần ngã tư nhà thờ Lạc Quang phản ánh lưu lượng xe tải, xe container băng ngang đường đông (đặc biệt vào giờ cao điểm), nhưng tín hiệu đèn giao thông ngắn gây nguy hiểm cho người dân khi băng qua đường. Đề nghị Quận điều chỉnh tín hiệu đèn phù hợp và có lực lượng điều tiết giao thông vào giờ cao điểm để thuận tiện và đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Về nội dung trên, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (đơn vị quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông) sớm nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp tình hình thực tế tại khu vực này.

1.10 Cán bộ, đảng viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Nguyễn An Ninh kiến nghị Quận chỉ đạo mở cổng phía sau trường để giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Song Hành (Phường Trung Mỹ Tây).

Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường Trung Mỹ Tây 7A được phân cấp cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quản lý. Đối với việc mở cổng kết nối ra tuyến đường trên của trụ sở các đơn vị sự nghiệp trường học hiện đã được Sở Giao thông vận tải thông qua phương án tại Công văn số 7082/SGTVT-KT ngày 13/6/2016 về việc kết nối giao thông dự án Trung tâm Công nghệ sinh học, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Theo đó, chấp thuận 04 điểm mở trên đường Trung Mỹ Tây 7A gồm: Cổng trường Nguyễn An Ninh, cổng trường Võ Văn Tần, cổng Phường đội Trung Mỹ Tây, cổng Trung tâm y tế phường Trung Mỹ Tây. Do đó, đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây rà soát nhu cầu của các đơn vị, đề xuất thực hiện và có báo cáo về Ủy ban nhân dân quận để xem xét giải quyết.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Các hộ dân gần quán cà phê Bolero (trên tuyến đường Hiệp Thành 17) phản ánh quán bật nhạc rất lớn, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận hỗ trợ kiểm tra đo độ ồn đột xuất tại quán và xử lý khi có vi phạm (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành để rà soát các giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán cà phê Bolero. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Ủy ban nhân dân quận sẽ xử lý theo quy định và thông tin đến cử tri được biết.

          3. Lĩnh vực Y tế: 

          Giáo viên, học sinh trường Lý Tự Trọng phản ánh khi đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng phun thuốc diệt muỗi, phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết….tại trường, nhưng khi cán bộ của Trung tâm đến trường phun thuốc lại đề nghị kinh phí bồi dưỡng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận có biện pháp hỗ trợ phun thuốc cho các trường trên địa bàn phường (do trường không có nguồn kinh phí để chi cho hoạt động này) (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

Liên quan đến kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Quận 12 kiểm tra, xác minh vụ việc và thông tin đến cử tri như sau:

Trường hợp Trường Tiểu học Lý Tự Trọng do một nhân viên của Trung tâm Y tế Quận 12 sau khi biết trường Tiểu học Lý Tự Trọng có nhu cầu phun hóa chất để diệt muỗi, sẵn có 02 lít hóa chất đã pha còn thừa sau khi xử lý ổ dịch tại khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, nên đã nhờ một cộng tác viên chuyên phun hóa chất cho trung tâm đến phun cho trường Tiểu học Lý Tự Trọng và có đề nghị trường gửi tiền bồi dưỡng công phun thuốc cho nhân viên phun thuốc. Qua sự việc trên, Ủy ban nhân dân quận đã yêu cầu Trung tâm Y tế Quận 12 rút kinh nghiệm và tăng cường giám sát để sự việc như trên không xảy ra nữa.

Nhằm hạn chế tình trạng kháng thuốc của muỗi (khi dịch bệnh xảy ra, việc sử dụng hóa chất diệt muỗi giảm tác dụng do tình trạng kháng thuốc của muỗi, từ đó khó có thể kiểm soát được tình hình dịch) và giữ cho môi trường được trong sạch. Trung tâm Y tế Quận 12 chỉ sử dụng hóa chất diệt muỗi theo đúng chỉ định của các Trung tâm đầu ngành thành phố (khi có một ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện trên địa bàn và những nơi có mật độ muỗi nhiều do kênh, rạch tắc nghẽn gây nên, sẽ xử lý ngay). Việc phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường học tốt nhất là: phát hiện và cách ly học sinh bị bệnh, tổ chức diệt lăng quăng trong khu vực trường học hàng tuần để phòng bệnh sốt xuất huyết.


Số lượt người xem: 2324    
Xem theo ngày Xem theo ngày