Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
6
4
1
2
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 09/2017HCM\vp.q1228/10/2017 8:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 08/2017HCM\vp.q1228/09/2017 10:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 07/2017HCM\vp.q1224/08/2017 10:05 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 06/2017HCM\vp.q1224/07/2017 5:00 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 04/2017HCM\vp.q1223/05/2017 2:00 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 03/2017HCM\vp.q1221/04/2017 4:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02 và 03/2017HCM\vp.q1227/03/2017 4:45 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02/2017HCM\vp.q1227/02/2017 1:55 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 12/2016HCM\vp.q1210/01/2017 8:40 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 11/2016HCM\vp.q1215/12/2016 8:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 10/2016HCM\vp.q1219/11/2016 9:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 09/2016HCM\vp.q1220/10/2016 9:15 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 08/2016HCM\vp.q1216/09/2016 9:15 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 07/2016HCM\vp.q1217/08/2016 9:15 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 06/2016HCM\vp.q1215/07/2016 9:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc giữa Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri Quận 12 - trước kỳ họp lần thứ 21 khóa VIIIHCM\vp.q1213/07/2016 9:20 SADư luận xã hội0
Trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021HCM\vp.q1213/07/2016 7:50 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 05/2016HCM\vp.q1219/06/2016 9:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 04/2016HCM\vp.q1220/05/2016 7:50 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 03/2016HCM\vp.q1214/04/2016 7:50 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02/2016HCM\vp.q1219/03/2016 7:50 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 01/2016HCM\vp.q1213/02/2016 7:45 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 12/2015HCM\vp.q1223/01/2016 3:10 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 11/2015HCM\vp.q1215/12/2015 3:05 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 10/2015HCM\vp.q1225/11/2015 4:30 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ 10 - Quốc hội Khóa XIIIHCM\vp.q1223/11/2015 8:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 9/2015HCM\vp.q1230/10/2015 4:30 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sau kỳ họp lần thứ 18 khóa VIIIHCM\vp.q1227/10/2015 8:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 8/2015HCM\vp.q1224/09/2015 4:40 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 7/2015HCM\vp.q1223/08/2015 4:20 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội sau kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội Khóa XIIIHCM\vp.q1220/08/2015 7:55 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 6/2015HCM\vp.q1228/07/2015 4:15 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 5/2015HCM\vp.q1229/06/2015 4:10 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 4/2015HCM\vp.q1228/05/2015 9:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 3/2015HCM\vp.q1226/04/2015 3:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 2/2015HCM\vp.q1231/03/2015 3:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 1/2015HCM\vp.q1228/02/2015 3:35 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 12/2014HCM\vp.q1231/01/2015 3:30 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 11/2014HCM\vp.q1231/12/2014 3:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 10/2014HCM\vp.q1229/11/2014 3:15 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 9/2014HCM\vp.q1231/10/2014 3:10 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội sau kỳ họp lần thứ bảy Quốc hội khóa XIIIHCM\vp.q1228/08/2014 4:40 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ bảy khóa XIIIHCM\vp.q1217/07/2014 3:40 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 5/2014HCM\vp.q1210/06/2014 3:55 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 4/2014HCM\vp.q1208/05/2014 3:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 3/2014HCM\vp.q1210/04/2014 3:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02/2014HCM\vp.q1212/03/2014 3:45 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 01/2014HCM\vp.q1217/02/2014 3:45 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sau kỳ họp lần thứ 10 khóa VIIIHCM\vp.q1220/11/2013 3:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 9/2013HCM\vp.q1220/11/2013 3:20 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp lần thứ 5, Khóa XIIIHCM\vp.q1208/10/2013 9:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 8/2013HCM\vp.q1208/10/2013 9:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 7/2013HCM\vp.q1208/10/2013 9:00 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 6/2013HCM\vp.q1229/07/2013 2:30 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIIIHCM\vp.q1229/07/2013 2:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến phản ánh kiến nghị trước hội nghị thông tin lần 01 năm 2013.HCM\vp.q1219/07/2013 4:00 CHDư luận xã hội0
trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ năm khóa XIIIHCM\vp.q1227/06/2013 7:50 SADư luận xã hội0
trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 5/2013HCM\vp.q1227/06/2013 7:40 SADư luận xã hội0
trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ năm khóa XIIIHCM\vp.q1221/06/2013 3:45 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 4 năm 2013HCM\vp.q1227/05/2013 10:10 SADư luận xã hội0
Trả lời dư luận xã hội tháng 8 - 9 năm 2012Văn phòng UBND29/10/2012 2:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận tháng 7 năm 2012Văn phòng UBND06/09/2012 8:15 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận tháng 6 năm 2012Văn phòng UBND06/09/2012 8:15 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận tháng 5 năm 2012Văn phòng UBND03/07/2012 1:35 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận tháng 4 năm 2012Văn phòng UBND29/05/2012 1:50 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận từ tháng 1-3 năm 2012Văn phòng UBND10/05/2012 3:40 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc Hội khóa XIII...Lê Xuân Hải12/12/2011 3:35 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến, dư luận tháng 10Lê Xuân Hải29/11/2011 3:45 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận tháng 9 năm 2011Lê Xuân Hải28/10/2011 8:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận tháng 8 năm 2011Lê Xuân Hải04/10/2011 11:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận tháng 6 năm 2011Lê Xuân Hải06/08/2011 11:15 SADư luận xã hội0
Về việc trả lời phản ánh nhân dân trên website UBND quận tháng 6/2011.Lê Xuân Hải02/08/2011 9:35 SADư luận xã hội0
Về việc trả lời giải quyết các kiến nghị của cử triĐoàn Văn Nam26/07/2011 4:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời giải quyết các kiến nghị của cử triĐoàn Văn Nam21/07/2011 7:40 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 4 năm 2011Lê Xuân Hải18/05/2011 10:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.Lê Xuân Hải18/05/2011 10:10 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 19Lê Xuân Hải01/04/2011 3:55 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội lần thứ hai năm 2011.Lê Xuân Hải28/03/2011 4:00 CHDư luận xã hội0
Về việc trả lời phản ánh nhân dân qua website của Ủy ban nhân dân quậnLê Xuân Hải24/03/2011 3:25 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội lần thứ nhất năm 2011Lê Xuân Hải16/02/2011 10:25 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố ngày 16/12/2010Lê Xuân Hải19/01/2011 2:05 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 12 năm 2010Lê Xuân Hải17/01/2011 8:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố ngày 18/11/2010.Lê Xuân Hải30/12/2010 8:20 SADư luận xã hội0
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 11 năm 2010.116-193-64-19\admin_q1210/12/2010 4:15 CHDư luận xã hội0
Trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội ngày 02/10/2010.116-193-64-19\admin_q1230/11/2010 2:30 CHDư luận xã hội0
Chào mừng bạn đến với Blog!116-193-64-19\Administrator26/11/2010 3:31 CH0