Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
5
5
9
4
DƯ LUẬN XÃ HỘI 14 Tháng Tư 2016 7:50:00 SA

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 03/2016

1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

 

1.1 Dư luận hội viên và nhân dân khu phố 6 phường Trung Mỹ Tây (gần khu vực kênh Gia Định) phản ánh việc khởi công lắp đặt cống hộp vẫn chưa thực hiện. Hiện nay, kênh ô nhiễm nước màu đen bốc mùi hôi, phát sinh muỗi, nhân dân lo lắng việc này sẽ gây ra dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm thi công (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

 

Trả lời:

 

Dự án thoát nước kênh Gia Định phường Trung Mỹ Tây đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương sử dựng nguồn vốn ngân sách thành phố để triển khai thực hiện tại Công văn số 7744/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015; đồng thời giao cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 là đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Ngày 29/12/2015, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 8413/UBND-ĐT đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 sớm triển khai thực hiện dự án thoát nước kênh Gia Định phường Trung Mỹ Tây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7744/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân quận chưa nhận được ý kiến phản hồi của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3. Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục đôn đốc, kiến nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 sớm triển khai thực hiện dự án.

 

           1.2 Dư luận hội viên, nhân dân gần khu vực trường Nguyễn An Ninh và trường Võ Văn Tần tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết trả lại đường TMT17A cho hai trường trên (do trước kia xây dựng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố) (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

 

          Trả lời:

  Tuyến đường theo nội dung phản ánh là tuyến đường TMT7A. Đối với tuyến đường trên, ngày 25/01/2016 Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1069/SGTVT-KT đề nghị Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố tổ chức thực hiện đấu nối giao thông hoàn chỉnh; sau khi hoàn thành, Trung tâm có trách nhiệm đề xuất Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và phân cấp quản lý. Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện.

 

          1.3 Dư luận trong cán bộ, giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận phản ánh và đề nghị quận cải tạo, trải nhựa tuyến đường Quang Trung cắt ngang Nguyễn Ảnh Thủ để giáo viên, phụ huynh, học sinh và sinh viên thuận tiện khi đi qua tuyến đường này (con đường dẫn vào 05 trường: Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, Trường Chuyên biệt Ánh Dương, Trường Bồi dưỡng giáo dục, Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp và Trường Tiểu học Trần Quang Cơ) (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận).

 

          Trả lời:

          Tuyến đường theo nội dung phản ánh là tuyến hẻm 638-Tô Ký. Đối với tuyến đường trên, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 6283/UBND-TC ngày 15/10/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 nguồn vốn thành phố phân cấp. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

 

          1.4 Dư luận trong các hộ dân phản ánh về việc hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quân năm 2015 tại Công văn số 1907/UBND-TC ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 12. Khi triển khai thực hiện tại khu phố và tổ dân phố, nhân dân, dư luận các hộ dân chưa đồng tình và đề xuất, xem xét lại hoặc có kết hợp thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2016 cho phù hợp (Phường Thới An).

 

          Trả lời:

Thực hiện Kế hoạch số 6914/KH-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập và công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Ngày 04/12/2015, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND-ĐT về triển khai thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận năm 2015 theo Kế hoạch số 6914/KH-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân quận có yêu cầu các đơn vị (trong đó có Ủy ban nhân dân 11 phường) triển khai thu của các đối tượng theo quy định điểm 1 của Kế hoạch này và nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 vào ngày 15/12/2005. Về hạn mức đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với công dân được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về Quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố.

Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân quận có Công văn số 8322/UBND-ĐT về triển khai thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đối với người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn Quận 12 năm 2015, trong đó quy định thời gian cho gia hạn nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 đến hết quý I năm 2016.

Trên cơ sở các quy định về thu - nộp và thực tế tình hình nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 của các đơn vị, Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 1907/UBND-TC ngày 04/3/2016 hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quân năm 2015.

Liên quan đến vấn đề hộ dân chưa đồng tình việc thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 do hộ dân đã nộp Quỹ phòng, chống lụt bão năm 2015 cho Ủy ban nhân dân phường với mức đóng 5.000 đồng/người, Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân phường Thới An tiếp tục thu thêm 10.000 đồng/người để đảm bảo thu đúng định mức 15.000 đồng/người theo quy định vì Quỹ phòng, chống lụt bão đã tạm ngừng thu từ 08/12/2014 theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Đối với việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016, Ủy ban nhân dân quận sẽ triển khai thực hiện khi có văn bản hướng dẫn thu của cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Thới An căn cứ vào các quy định để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường nêu cao ý thức thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai; nhận thức tầm quan trọng của Quỹ Phòng, chống thiên tai; tự giác đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai đầy đủ, kịp thời theo thời gian quy định.

 

          1.5 Dư luận các hộ dân gần khu vực Phòng giáo dục và Đào tạo, ngã ba giao lộ HT35 - HT48 đề nghị Công ty chiếu sáng thành phố lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực này (Phường Hiệp Thành).

 

          Trả lời:

  Liên quan đến nội dung trên, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ có văn bản kiến nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quan tâm thực hiện.

 

          1.6 Dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phản ánh vấn đề ô nhiễm tại kênh Trần Quang Cơ, mặc dù Ủy ban nhân dân quận có văn bản trả lời dư luận xã hội vào tháng 01 sẽ khơi thông dòng chảy. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân quận sớm triển khai nạo vét tuyến kênh trên để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường (Phường Hiệp Thành).

 

          Trả lời:

  Kênh Trần Quang Cơ (lý trình từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến Cầu Dừa) thuộc danh mục các tuyến kênh, rạch phục vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ - SGTCC ngày 29/5/2008 của Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố quản lý. Ngày 03/3/2014, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 1301/UBND-ĐT kiến nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố xem xét có kế hoạch nạo vét cấp bách tuyến kênh Trần Quang Cơ. Tiếp theo ngày 16/9/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1924/SNN-CCTL đề nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Quận 12 có biện pháp nạo vét khơi thông dòng chảy để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Tuy nhiên, đến ngày 03/10/2014, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố có Công văn số 1221/TTCN-QLTN thông báo kế hoạch thực hiện nạo vét kênh Trần Quang Cơ sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh của nhân dân và sẽ tiếp tục kiến nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố ưu tiên thực hiện nạo vét cấp bách tuyến kênh Trần Quang Cơ trong năm 2016.

 

          1.7 Dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân phản ánh về việc gắn đồng hồ nước và cách sử dụng đồng hồ tổng, khu phố bức xúc việc thu tiền sử dụng nước tại các đồng hồ tổng như hiện nay rất bất cập như nhân sự quản lý các đồng hồ tổng và phụ cấp cho những người thực hiện nhiệm vụ này. Dư luận các hộ dân phản ánh tuyến đường HT22, HT35 đã có đường ống nước nhưng chưa được lắp đồng hồ nước (Phường Hiệp Thành).

 

          Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 12 ghi nhận ý kiến của cán bộ Đảng viên và nhân dân phường Hiệp Thành và mong cán bộ Đảng viên, nhân dân chia sẻ khó khăn của Quận trong công tác cấp nước sạch.

Đối với phản ánh việc tuyến đường HT22, HT35 đã có đường ống nước nhưng chưa được lắp đặt đồng hồ nước: Về việc này, Ủy ban nhân dân quận đã nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gắn đồng hồ nước đối với các khu vực đã tiếp cận được mạng lưới cấp nước trên địa bàn quận; dự kiến thời gian hoàn thành công tác gắn đồng hồ nước là trong tháng 6/2016.

          Đối với các bất cập như thu tiền nước tại các đồng hồ tổng, nhân sự quản lý đồng hồ tổng và phụ cấp cho những người thực hiện nhiệm vụ này: Việc lắp đặt đồng hồ tổng hiện nay trên địa bàn phường Hiệp Thành chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát triển mạng lưới cấp nước, do đó để khuyến khích người dân sử dụng nước tại đồng hồ tổng thì hiện nay Công ty Cấp nước Trung An miễn phí không thu tiền sử dụng nước trong 3 tháng đầu tiên, sau 03 tháng Ủy ban nhân dân phường HiệpThành chịu trách nhiệm thu và chi trả tiền nước mà người dân sử dụng tại các đồng hồ tổng. Do đó, Ủy ban nhân dân quận đề nghị cán bộ, Đảng viên, nhân dân phường Hiệp Thành nêu rõ những bất cập trong công tác quản lý, thu tiền sử dụng nước tại các đồng hồ tổng để Ủy ban nhân dân quận làm cơ sở đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành xử lý, điều chỉnh kịp thời.

 

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

 

          2.1 Dư luận hội viên và nhân dân phường Tân Hưng Thuận phản ánh về cán bộ tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính nhà đất tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có thái độ chưa tốt (cụ thể là chưa niềm nở, vui vẻ, đôi lúc còn tranh cãi với người dân). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có nhắc nhở (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

 

          Trả lời:

          Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đã chủ trì làm việc cùng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12 để chấn chỉnh liên quan phản ánh trên nhằm phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.

 

          2.2 Dư luận nhân dân tại tổ 5A, Khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận tiếp tục kiến nghị cơ sở mộc, đóng áo quan sơn PU và cơ sở chế biến cà phê Nga Phi Long địa chỉ số 72/1 tổ 4, Khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận gây ô nhiễm môi trường, việc này ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

 

          Trả lời:

          Hiện nay, khu vực tổ 5A, khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận có 05 cơ sở sơn PU gia công áo quan. Qua kiểm tra, các cơ sở này đều không cung cấp được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Ủy ban nhân dân phường sẽ xử lý theo quy định.

          Đối với cơ sở chế biến cà phê Nga Phi Long, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận kiểm tra thực tế và xử lý theo quy định nếu có.

          2.3 Dư luận các hộ dân tại trạm trung chuyển rác thuộc khu phố 6 phường Hiệp Thành đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 12 tránh tình trạng đốt rác (đặc biệt là rác cao su và nệm) việc đốt rác thải này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

 

          Trả lời:

          Qua kiểm tra, xác minh việc đốt rác là do đối tượng bên ngoài thực hiện, không phải nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 12 và không thuộc khu vực trạm trung chuyển rác. Hơn nữa, trạm trung chuyển rác Hiệp Thành không tiếp nhận chất thải rắn như cao su, nệm. Do đó, việc người dân đốt rác ngoài khu vực trạm trung chuyển rác không thuộc sự quản lý của Công ty.

 

          3. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

          Dư luận các hộ dân có nhu cầu mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (vì thời gian được cấp thẻ BHYT gần 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ làm thẻ BHYT) và hiện giờ các đối tượng này chưa được nhận thẻ (Phường Thới An).

 

         Trả lời:

Việc cấp thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg) gồm những nội dung như sau:

1. Về thành phần hồ sơ:

- Bản khai của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú (Mẫu số 01-BHYT).

- Bản sao Quyết định (kèm theo danh sách trang có tên đối tượng) hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp thẻ BHYT tại Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú.

Ủy ban nhân dân phường kiểm tra hồ sơ, có công văn đề nghị chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thành phần hồ sơ.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân quận công văn kèm theo hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đối tượng do Ủy ban nhân dân quận chuyển đến; kiểm tra, tổng hợp danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hưởng chế độ BHYT.

Bước 4: Trên cơ sở quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố in thẻ BHYT.

Bước 5: Chuyển thẻ BHYT về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân phường để cấp cho đối tượng theo danh sách đề nghị.

         Do ý kiến dư luận không nêu rõ trường hợp cụ thể nên Ủy ban nhân dân quận không có cơ sở để trả lời chi tiết. Tuy nhiên, việc giải quyết chế độ thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg trong thời gian qua được kịp thời, không để hồ sơ tồn đọng tại quận. Trường hợp cụ thể nào đã nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT gần 6 tháng nhưng vẫn chưa có thẻ đề nghị liên hệ tại Ủy ban nhân dân phường nơi nộp hồ sơ hoặc liên hệ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để được phối hợp giải quyết.

 

          4. Lĩnh vực Kinh tế: 

 

          Dư luận trong các hộ dân tại tuyến đường Dương Thị Mười (TCH21) phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng các điểm mua bán, giết mổ gia cầm gây ô nhiễm trên tuyến đường này (Phường Hiệp Thành).

 

         Trả lời:

Tại tuyến đường Dương Thị Mười (TCH 21), phường Hiệp Thành hiện nay còn tồn tại 03 điểm kinh doanh gia cầm sống. Từ tháng 01/2015 đến 12/4/2016, Trạm Thú y Quận 12 đã có phối kết hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành quận, Ủy ban nhân dân Phường Hiệp Thành kiểm tra xử lý 14 trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia cầm sai quy định tại phường Hiệp Thành. Riêng tại tuyến đường Dương Thị Mười (TCH 21), vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 04 lần. Tuy nhiên, tại khu vực này các đối tượng kinh doanh manh động và tính chất đối phó với lực lượng kiểm tra; vào những ngày Đoàn Kiểm tra liên ngành quận phối hợp triển khai kiểm tra thì các điểm này đóng cửa và tạm nghỉ kinh doanh. Hiện nay, Trạm Thú y Quận 12 đang xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các phường để tìm giải pháp kiểm tra xử lý dứt điểm các điểm kinh doanh gia cầm sai quy định trên địa bàn Quận 12.

 

         5. Lĩnh vực Quản lý trật tự an toàn xã hội:

 

         Dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân phản ánh tình trạng kẹt xe tại ngã ba Đông Quang vào các khung giờ cao điểm hằng ngày, từ 7g00 đến 7g30 và từ 16g00 đến 17g00. Nguyên nhân đây là giờ tan ca của công nhân của khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, khu vực này là hướng lưu thông của xe tải theo lộ trình Ngã ba Đông Quang - Hóc Môn và ngược lại, lưu lượng xe đông nhưng đường hẹp. Kiến nghị cơ quan chức năng bố trí lực lượng cảnh sát giao thông đứng chốt tại khu vực này (Phường Hiệp Thành).

 

         Trả lời:

 

Ngã ba Đông Quang (giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Hương lộ 80B) thuộc phường Hiệp Thành, Quận 12. Khu vực này thỉnh thoảng có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm chiều từ khoảng 16g30 đến 17g30. Nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn ứ là do: Bề rộng mặt đường Nguyễn Ảnh Thủ và Hương lộ 80B nhỏ, hẹp; đây là nơi có Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, có đông công nhân ra vào; tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường kéo dài từ giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Hương Lộ 80B đến giao lộ Hương Lộ 80B - HT13… 

 

Trong tháng 01/2016 vừa qua, Công an quận cũng đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng này. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng thường xuyên để điều tiết giao thông và xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm; chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - Cơ động phối hợp Công an phường Hiệp Thành xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì việc ùn ứ lại tiếp tục xảy ra. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trên tăng cường bố trí lực lượng, nhất là Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên đứng chốt, điều hòa giao thông để giải quyết dứt điểm tình trạng này

Số lượt người xem: 2099    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày