Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
5
9
5
0
UBND QUẬN 12 > DƯ LUẬN XÃ HỘI > Danh mục
Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 09/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Dư luận trong 19 hộ dân, tổ dân phố 02, khu phố 6, phường Thới An bức xúc trước việc triển khai Thông báo triển khai thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An. Công tác triển khai này chưa nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhân dân chưa an tâm về chính sách bồi thường, giải tỏa; một số người dân đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân quận bày tỏ sự bức xúc đối với việc triển khai thực hiện dự án này (Phường Thới An).

          Trả lời:

1. Về cơ sở pháp lý thực hiện dự án bồi thường:

Dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An, Quận 12, vị trí, ranh giới khu đất thể hiện theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 002/15/ĐĐBĐ do Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C đo lập ngày 28/8/2015, đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 12 tại các quyết định: Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 2/11/2015; Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 20/6/2016; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 05/5/2017.

Theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 002/15/ĐĐBĐ do Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C đo lập ngày 28/8/2015, tổng diện tích đất thu hồi 28.712,8m2; trong đó, diện tích đất quy hoạch công trình giáo dục 26.763,6m2, đất quy hoạch lộ giới dự phóng 1.949,2m2.

Ngày 28/01/2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 325/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) 100.000.000 đồng để lập dự án bồi thường.

Ngày 16/9/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4826/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 (đợt 2) 100.000.000 đồng để lập dự án bồi thường.

Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 6607/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 (đợt 3) 100 triệu đồng để lập dự án bồi thường.

2. Về tiến độ thực hiện dự án bồi thường:

Ủy ban nhân dân quận đã giao Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Thới An khảo sát hiện trạng vị trí các hộ dân (Có 19 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án).

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An, Quận 12 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng 2016 (đợt 3).

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, ngày 05/6/2017, Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 19 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án. Ngày 30/6/2017, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thới An triển khai các thông báo thu hồi đất đến các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án, tại buổi triển khai thông báo thu hồi đất các hộ dân không có ý kiến về triển khai thực hiện dự án. Ngày 07/8/2017, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng có mời hộ dân để tiến hành đo đạc, kiểm kê hiện trạng nhà, đất, tài sản nhưng các hộ dân không hợp tác, sau đó, các hộ dân gửi đơn kiến nghị, đề nghị liên quan đến quy hoạch dự án Trường THPT Thới An. Ngày 15/9/2017, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức buổi tiếp xúc với các hộ dân nằm trong ranh dự án trường THPT Thới An tại Ủy ban nhân dân phường Thới An, tại buổi tiếp xúc, Ủy ban nhân dân quận đã trả lời các phản ảnh, kiến nghị, đề nghị của hộ dân. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa đồng tình và không hợp tác với Ủy ban nhân dân quận để thực hiện dự án, do đó, dự án bồi thường chưa triển khai được công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Căn cứ Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu h ồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.”

Theo căn cứ pháp lý nêu trên, việc Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Thông báo thu hồi đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Thới An, thuộc phường Thới An, Quận 12 trước khi có Quyết định thu hồi đất là đúng quy định.

          1.2 Dư luận trong 95 hộ dân thuộc khu dân cư mới tổ dân phố 2, Khu phố 5 phường Thới An bức xúc và phản ánh việc khu vực chưa có hệ thống thoát nước, vào những ngày mưa xảy ra tình trạng ngập cục bộ kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng quận chỉ đạo khảo sát để sớm giải quyết cho nhân dân (Phường Thới An).

          Trả lời:

Tuyến đường theo nội dung phản ánh là đường Thới An 35, phường Thới An. Đối với tuyến đường trên, ngày 18/01/2016, Ủy ban nhân dân quận đã cấp giấy phép thi công xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Thới An 35 đấu nối ra tuyến hẻm 137 - đường Thới An 21 để phục vụ thoát nước cho tuyến đường và khu dân cư. Qua kiểm tra, hiện nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thới An 35 đã được đầu tư xây dựng nhưng hiện vẫn chưa thực hiện đấu nối thoát nước vào tuyến hẻm 137 - đường Thới An 21 (khoảng 10m). Về trường hợp này, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thới An hướng dẫn người dân thực hiện hoàn tất việc đấu nối hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

          1.3 Cán bộ, đảng viên và các hộ dân khu phố 2, khu phố 3 trên tuyến đường Thạnh Xuân 25 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện thi công tuyến đường Thạnh Xuân 25, vì hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người tham gia giao thông (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Tuyến đường Thạnh Xuân 25 thuộc công trình duy tu giao đảm bảo thông năm 2017 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt dự toán thi công theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND-ĐT ngày 27/6/2017 về việc phê duyệt dự toán thi công công trình Duy tu giao thông năm 2017. Hiện nay, chủ đầu đang triển khai thực hiện công trình này.

Ngoài ra, tuyến đường Thạnh Xuân 25 thuộc danh mục các tuyến đường đã được Quỹ Bảo trì đường bộ - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ vốn thực hiện duy tu nâng cấp tuyến đường theo Quyết định số 31/QBTĐB ngày 01/9/2017 về giao dự toán Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2017 cho các đơn vị. Ủy ban nhân dân Quận 12 đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa đường Thạnh Xuân 25 và sẽ triển khai nâng cấp tuyến đường này trong năm 2017 từ nguồn vốn đã được phân cấp tại Quyết định số 31/QBTĐB.

          1.4 Nhân dân khu phố 1, phường Hiệp Thành bức xúc về dự án công viên cây xanh đã qua 20 năm chưa thực hiện. Nhân dân kiến nghị Ủy ban nhân dân quận công khai các thông tin liên quan đến dự án cho người dân biết (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Quy hoạch đô thị mang tính định hướng nhằm mục đích phát triển đô thị đảm bảo tính bền vững, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường sống của người dân trong đô thị được tốt hơn. Việc thực hiện quy hoạch phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận, thành phố hoặc quốc gia, cần huy động nhiều nguồn lực xã hội. Hiện nay, trên địa bàn phường Hiệp Thành đang được triển khai thực hiện dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao Quận 12 (tại khu phố 6). Do ngân sách còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận nói chung, phường Hiệp Thành nói riêng, trong đó có khu quy hoạch công viên cây xanh tại khu phố 1. Khi có chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ công bố công khai đến nhân dân trong khu vực được biết.

          1.5 Các hộ dân tổ 16 khu phố 6 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm bàn giao các tuyến đường trong dự án nhà ở cán bộ công chức cho phường quản lý để thực hiện việc vệ sinh quét đường hạn chế việc ô nhiễm môi trường (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Khu nhà ở Cán bộ công chức có thu nhập thấp Quận 12 tại phường Hiệp Thành do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư hiện đã được Ủy ban nhân dân quận xác nhận hạ tầng kỹ thuật tại Công văn số 7030/UBND-ĐT ngày 17/11/2015. Đối với việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, Ủy ban nhân dân quận đã giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, vận hành; đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành vận động người dân trong khu dự án cùng thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ yêu cầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích sớm thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án cho đơn vị quản lý chuyên ngành.

          1.6 Phụ huynh, học sinh và các hộ dân khu phố 3 phường Hiệp Thành phản ánh cột đèn chiếu sáng trước cổng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, địa chỉ 90M, tổ 39, khu phố 3 phường Hiệp Thành bị nghiêng về phía đường dây điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đỗ ngã, ảnh hưởng an toàn lưới điện gây nguy hiểm cho các em học sinh, người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, kiểm tra và tiến hành thay thế (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Đối với tình trạng trên, hiện nay vị trí trụ điện bị nghiêng tại vị trí cổng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố (đơn vị chủ đầu tư hiện đang quản lý hạ tầng kỹ thuật của dự án) khắc phục.

          1.7 Trong thời gian qua, có những cơn mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều cống ngăn triều và các đoạn bờ bao bị hư hỏng nặng (cống xi măng Võ Đông Nhất, cống Sài Gòn 8, cống Aone, cống Rạch Gia, cống VT3, cống VT4, cống xi măng số 5, cống Rạch Trâm, cống VT 14 và các đoạn bờ bao bị hư hỏng, mặt đê thấp, lầy lội gồm đoạn đê bao cầu Chùa, đoạn đê bao cống số 9 đình thần Hanh Phú, đoạn đê bao từ cống VT14 đến VT15). Các hộ dân tại khu vực này kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm khảo sát và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý (Phường An Phú Đông).

          Trả lời:

  Ủy ban nhân dân quận trân trọng ghi nhận ý kiến của phản ánh của các hộ dân trong khu vực. Trong những ngày qua (đặc biệt vào chiều ngày 12/10/2017 và sáng ngày 13/10/2017) do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập úng trên diện rộng trong các khu vực dân cư và nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ảnh hưởng đến việc lưu thông và đời sống sinh hoạt của người dân, Ủy ban nhân nhân dân quận đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Phòng cháy và Chữa cháy và các đơn vị trên địa bàn quận hỗ trợ người dân di dời, kê cao các vật dụng, đồ đạc để hạn chế thiệt hại; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi Thành phố tiến hành bơm nước giảm ngập úng cho các khu vực dân cư.

          Đối với các trường hợp cống và đê bao bị hư hỏng, xuống cấp theo phản ánh của các hộ dân, vào ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 3706/UBND-ĐT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của các hạng mục (cống ngăn triều và đê bao) để đảm bảo khả năng phòng, chống triều cường. Qua phối hợp kiểm tra, được biết hiện nay Ban Quản lý dự án xây dựng công trình - Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố (chủ đầu tư) đang tiến hành sửa chữa nâng cao trình các cửa cống ngăn triều và nâng cao trình mặt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đang tiếp tục rà soát, tổng hợp kiến nghị chủ đầu tư khắc phục nhằm đảm bảo khả năng phòng chống triều cường.

          1.8 Các hộ dân trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 10, Đông Hưng Thuận 11 phản ánh tại khu vực này vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát và lắp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Về tình trạng trên, Ủy ban nhân dân quận sẽ khảo sát, nghiên cứu để có giải pháp giải quyết giao thông phù hợp tại 02 giao lộ Đông Hưng Thuận 10 - Nguyễn Văn Quá và Đông Hưng Thuận 11 - Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

          1.9 Phụ huynh, học sinh và người dân gần ngã tư nhà thờ Lạc Quang phản ánh lưu lượng xe tải, xe container băng ngang đường đông (đặc biệt vào giờ cao điểm), nhưng tín hiệu đèn giao thông ngắn gây nguy hiểm cho người dân khi băng qua đường. Đề nghị Quận điều chỉnh tín hiệu đèn phù hợp và có lực lượng điều tiết giao thông vào giờ cao điểm để thuận tiện và đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Về nội dung trên, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (đơn vị quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông) sớm nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp tình hình thực tế tại khu vực này.

1.10 Cán bộ, đảng viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Nguyễn An Ninh kiến nghị Quận chỉ đạo mở cổng phía sau trường để giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Song Hành (Phường Trung Mỹ Tây).

Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường Trung Mỹ Tây 7A được phân cấp cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quản lý. Đối với việc mở cổng kết nối ra tuyến đường trên của trụ sở các đơn vị sự nghiệp trường học hiện đã được Sở Giao thông vận tải thông qua phương án tại Công văn số 7082/SGTVT-KT ngày 13/6/2016 về việc kết nối giao thông dự án Trung tâm Công nghệ sinh học, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Theo đó, chấp thuận 04 điểm mở trên đường Trung Mỹ Tây 7A gồm: Cổng trường Nguyễn An Ninh, cổng trường Võ Văn Tần, cổng Phường đội Trung Mỹ Tây, cổng Trung tâm y tế phường Trung Mỹ Tây. Do đó, đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây rà soát nhu cầu của các đơn vị, đề xuất thực hiện và có báo cáo về Ủy ban nhân dân quận để xem xét giải quyết.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Các hộ dân gần quán cà phê Bolero (trên tuyến đường Hiệp Thành 17) phản ánh quán bật nhạc rất lớn, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận hỗ trợ kiểm tra đo độ ồn đột xuất tại quán và xử lý khi có vi phạm (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành để rà soát các giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán cà phê Bolero. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Ủy ban nhân dân quận sẽ xử lý theo quy định và thông tin đến cử tri được biết.

          3. Lĩnh vực Y tế: 

          Giáo viên, học sinh trường Lý Tự Trọng phản ánh khi đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng phun thuốc diệt muỗi, phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết….tại trường, nhưng khi cán bộ của Trung tâm đến trường phun thuốc lại đề nghị kinh phí bồi dưỡng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận có biện pháp hỗ trợ phun thuốc cho các trường trên địa bàn phường (do trường không có nguồn kinh phí để chi cho hoạt động này) (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

Liên quan đến kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Quận 12 kiểm tra, xác minh vụ việc và thông tin đến cử tri như sau:

Trường hợp Trường Tiểu học Lý Tự Trọng do một nhân viên của Trung tâm Y tế Quận 12 sau khi biết trường Tiểu học Lý Tự Trọng có nhu cầu phun hóa chất để diệt muỗi, sẵn có 02 lít hóa chất đã pha còn thừa sau khi xử lý ổ dịch tại khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, nên đã nhờ một cộng tác viên chuyên phun hóa chất cho trung tâm đến phun cho trường Tiểu học Lý Tự Trọng và có đề nghị trường gửi tiền bồi dưỡng công phun thuốc cho nhân viên phun thuốc. Qua sự việc trên, Ủy ban nhân dân quận đã yêu cầu Trung tâm Y tế Quận 12 rút kinh nghiệm và tăng cường giám sát để sự việc như trên không xảy ra nữa.

Nhằm hạn chế tình trạng kháng thuốc của muỗi (khi dịch bệnh xảy ra, việc sử dụng hóa chất diệt muỗi giảm tác dụng do tình trạng kháng thuốc của muỗi, từ đó khó có thể kiểm soát được tình hình dịch) và giữ cho môi trường được trong sạch. Trung tâm Y tế Quận 12 chỉ sử dụng hóa chất diệt muỗi theo đúng chỉ định của các Trung tâm đầu ngành thành phố (khi có một ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện trên địa bàn và những nơi có mật độ muỗi nhiều do kênh, rạch tắc nghẽn gây nên, sẽ xử lý ngay). Việc phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường học tốt nhất là: phát hiện và cách ly học sinh bị bệnh, tổ chức diệt lăng quăng trong khu vực trường học hàng tuần để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 08/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Các hộ dân trên đoạn đường Hiệp Thành 13 (đoạn qua tổ 25, tổ 30), khu dự án 19,3 hecta (tổ 33, khu phố 3) phản ánh có nhiều vụ va chạm giao thông, cướp giật và tụ tập buôn bán, tụ tập thanh thiếu niên do khu vực này không được lắp đèn chiếu sáng. Các hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm lắp đặt đèn tại khu vực này để người dân an tâm khi đi qua đoạn đường này (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Qua rà soát, vị trí theo nội dung phản ánh thuộc tuyến đường Hiệp Thành 13 nối dài (đoạn từ Hương lộ 80B đến hẻm 410 - Hiệp Thành 13 nối dài). Hiện nay, trên tuyến đường Hiệp Thành 13 nối dài đã có hệ thống chiếu sáng công cộng do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (gọi tắt là Khu 3) quản lý; tuy nhiên, tại đoạn tuyến trên đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Ủy ban nhân dân quận đã phản ánh đến Khu 3 khẩn trương sửa chữa hệ thống chiếu sáng tại đoạn tuyến này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khu vực.

          1.2 Các hộ dân Khu phố 5 kiến nghị đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao Lê Văn Khương - Đường vào chùa Pháp Thạnh và điểm giao Nguyễn Ảnh Thủ  - Hiệp Thành 13, vì đây là tuyến đường đi từ Nguyễn Ảnh Thủ vào nhiều trường (Nguyễn Chí Thanh, Võ Thị Sáu, Trung cấp nghề...). Khu vực này, thường xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông vào các giờ cao điểm. Các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng sớm khảo sát và tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông an tâm khi đi qua tuyến đường này (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Qua rà soát, các vị trí kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông theo phản ánh của người dân là giao lộ Lê Văn Khương - Đường vào Chùa Pháp Thạnh và giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Hiệp Thành 11. Đối với các vị trí này, ngày 26/5/2017,  Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 3672/UBND-ĐT đề xuất Sở Giao thông vận tải và Khu 3 xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 22 vị trí giao lộ trên địa bàn quận, trong đó có 02 vị trí giao lộ nêu trên. Do đó, về nội dung này Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ tiếp tục đôn đốc Sở Giao thông vận tải và Khu 3 sớm quan tâm lắp đặt

          1.3 Các hộ dân trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 02 phản ánh đơn vị thi công chỉ sửa chữa và dặm và một vài đoạn trên tuyến đường. Việc này, đã làm cho tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng hơn khi vào mùa mưa. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận kiểm tra và có chỉ đạo đối với đơn vị thi công (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường Đông Hưng Thuận 02 có nhiều vị trí bị xuống cấp, hư hỏng. Do khối lượng sửa chữa lớn trong khi nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên Ủy ban nhân dân quận có Công văn số 6256/UBND-ĐT ngày 18/8/2017 đề xuất Sở Giao thông vận tải hỗ trợ sửa chữa tuyến đường Đông Hưng Thuận 02. Ngày 25/9/2017, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 15702/SGTVT-KT về việc sửa chữa tuyến đường Đông Hưng Thuận 02, Quận 12; theo đó dự kiến tuyến đường Đông Hưng Thuận 02, Quận 12 sẽ được Ban Quản lý dự án 1547,Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước triển khai thi công Gói thầu xây lắp 3, dự án Xây dựng hệ thống thoát nước Quốc Lộ 1(đoạn từ cầu vượt An Sương đến đường Nguyễn Văn Quá), Quận 12. Tiếp theo đó, ngày 26/9/2017, Ban Quản lý dự án 1547 đã có Công văn số 1183/QLDA.1547 về trình hồ sơ đề nghị cấp phép thi công Gói thầu xây lắp 3 (từ Quốc Lộ 1 đến cửa xả trên đường Đông Hưng Thuận 02) thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước Quốc Lộ 1(đoạn từ cầu vượt An Sương đến đường Nguyễn Văn Quá), Quận 12. Như vậy, dự án đang triển khai các bước chuẩn bị và sẽ sớm thi công trong thời gian tới; theo đó, trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân quận sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa các vị trí bị xuống cấp, hư hỏng trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 02

          1.4 Cán bộ, đảng viên và nhân dân gần cầu An Lộc phản ánh tại đây xảy ra tình trạng khai thác và tập kết cát, việc này đã làm các bãi cát tại khu vực cầu An Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và xử lý nghiêm (Phường Thạnh Lộc).

          Trả lời:

  Gần khu vực cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc hiện có 02 bến thủy nội địa tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Xây dựng T.C.T: Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số Chi nhánh: 0302950544-002 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp, tại địa chỉ 403/1 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12 và Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 2877/2017/GP BTNĐ do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 16/3/2017. Thời hạn hoạt động đến ngày 16/3/2018.

  - Công ty TNHH XD Thái Châu: Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0302329168 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/8/2013) tại địa chỉ số 18/1 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12 và Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 11363/2016/GP BTNĐ do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 27/12/2016. Thời hạn hoạt động đến ngày 31/12/2017.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đã thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa để tập kết, bốc dỡ, kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động trái phép, bến thủy nội địa có giấy phép hết hạn hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5248/UBND-KT ngày 21/8/2017. Dự kiến Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra trong tháng 10 năm 2017, sau khi kết thúc kiểm tra sẽ có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất xử lý đúng quy định.

          2. Lĩnh vực Y tế: 

          Các hộ dân tại chung cư Tân Hưng Thuận (dự án 6,6 ha) lo lắng về tình trạng kiến ba khoang xuất hiện nhiều tại các căn hộ. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát và có giải pháp phun xịt thuốc để người dân an tâm (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tổ chức khảo sát tại thực địa và hướng dẫn các hộ dân các biện pháp phòng chống không để kiến ba khoang vào nhà bằng các biện pháp sau:

- Kiến ba khoang xuất hiện tại khu đất trong Đài phát tuyến Quán Tre và những khu đất trống xung quanh chung cư. Do đó, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng Thuận tập trung tổng vệ sinh các khu đất trống xung quanh khu chung cư, chú ý loại bỏ các thân cây bị mục rỗng là nơi kiến ba khoang có thể làm tổ; sau đó, Trung tâm Y tế sẽ phun hóa chất diệt kiến tại những nơi đã dọn dẹp tổng vệ sinh. Đồng thời, đề nghị ban quản lý chung cư cho lắp một số đèn cao áp ở ngoài khuôn viên sinh hoạt của con người để thu hút kiến ra môi trường (do kiến ba khoang thường bị thu hút bởi ánh sáng), không vào nhà dân.

- Các căn hộ có cửa sổ và cửa ra vào hướng ra phía Đài phát tuyến Quán Tre cần làm cửa lưới để ngăn kiến không bay vào phòng.

- Kiến ba khoang không chủ động tấn công con người, nhưng nếu kiến đậu lên người thì lấy khăn giấy, miếng vải hoặc đeo bao tay nhẹ nhàng gỡ ra và giết ngoài đất vì nếu đập chết kiến trên người thì dịch trong kiến sẽ gây dị ứng hoặc bỏng da tại chỗ.

          3. Lĩnh vực Kinh tế:

          Nhân dân Khu phố 6 phường Hiệp Thành, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét lại việc di dời cây xăng về địa chỉ số 8A, Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 13, Khu phố 6. Vì vị trí đặt cây xăng nằm trung tâm khu dân cư và sát vách tường nhà dân, không đảm bảo khoản cách an toàn, gây tâm lý bất an cho những hộ dân sống xung quanh về các vấn đề phòng chống cháy nổ (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Liên quan kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:

- Vị trí cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ số 8A, Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 13, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận địa điểm xây dựng tại Văn bản số 248/UBND-KT ngày 16/01/2017 về việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thửa đất số 668, 669, tờ bản đồ số 24, địa chỉ 8A, 8E đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12.

- Căn cứ Văn bản chấp thuận địa điểm và bản vẽ thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ trên, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 1043/TD-PCCC ngày 11/7/2017 cho cửa hàng xăng dầu.

4. Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin:

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh phản ánh việc xuất hiện các trang mạng xã hội xấu, độc, phản cách mạng...việc này ảnh hưởng nhiều đến thế hệ trẻ khi cập nhật vào các trang mạng này. Kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp quản lý, tuyên truyền để các em không bị tiêm nhiễm nhận thức lệch lạc (Hội Cựu Chiến binh quận).

Trả lời:

Về công tác quản lý các trang mạng xã hội xấu, độc, phản cách mạng: Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông có giải pháp để quản lý, kịp thời ngăn chặn các trang mạng xã hội xấu, độc, phản cách mạng không để thế hệ trẻ cập nhật vào các trang mạng này.

Về công tác tuyên truyền để thế hệ trẻ không bị tiêm nhiễm nhận thức lệnh lạc bởi các trang mạng xã hội xấu, độc, phản cách mạng: Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện kiểm tra, xử lý các hoạt động thông tin, xuất bản ấn phẩm, Internet có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có nội dung kích động bạo lực, các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 07/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Một số ý kiến trong cán bộ tổ trật tự đô thị phường Hiệp Thành lo lắng trước áp lực công việc, lực lượng của tổ lại ít và thiếu (05 đồng chí, trong đó 01 đồng chí nữ phụ trách công tác văn phòng), nên rất khó khăn khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường, kiến nghị cần huy động thêm lực lượng hỗ trợ cho phường (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến trên. Hiện Ủy ban nhân dân quận đang rà soát mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị và bổ sung nhân sự các phường cho phù hợp.

          1.2 Đảng viên khu phố 1 phường Hiệp Thành phản ánh điểm giao nhau giữa hai tuyến đường Hiệp Thành 35 - Hiệp Thành 48 không có đèn chiếu sáng, đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận lắp đặt đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua điểm giao này vào buổi tối (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Qua rà soát, hiện trên tuyến đường Hiệp Thành 35 và Hiệp Thành 48 đã có hệ thống chiếu sáng công cộng do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Khu 3) quản lý; tuy nhiên, tại vị trí giao lộ của hai tuyến đường này bị thiếu trụ chiếu sáng gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân tại khu vực này vào ban đêm. Ủy ban nhân dân quận ghi nhận phản ánh nêu trên và sẽ có văn bản đề nghị Khu 3 xem xét có phương án lắp đặt bổ sung trụ chiếu sáng tại vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường.

          1.3 Nhân dân tiếp tục bức xúc và kiến nghị quận sớm khảo sát và sửa chữa tuyến đường Thạnh Xuân 25, Thạnh Xuân 21, Thạnh Xuân 18 đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường có nhiều ổ gà và hư hỏng nặng nề. Đặc biệt tại tuyến đường Thạnh Xuân 18 có hai điểm lúc nào cũng trong tình trạng ngập nước rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tuyến đường Thạnh Xuân 21 thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm (buổi sáng từ 07 giờ đến 08 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30) do nhóm chợ tự phát mua bán lấn chiếm lòng lề đường và các xe quá tải của các vựa sắt phế liệu, ve chai thường xuyên ra vào gây khó khăn trong việc lưu thông và dễ gây ra tai nạn. Nhân dân khu vực này mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường trên để không xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Tuyến đường Thạnh Xuân 18 và Thạnh Xuân 25 thuộc danh mục công trình Duy tu giao thông năm 2017 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 làm chủ đầu tư, đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt dự toán thi công công trình tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND-ĐT ngày 27/6/2017. Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (đơn vị chủ đầu tư) đang lập các thủ tục tiếp theo và dự kiến triển khai thi công công trình trong tháng 8/2017. Riêng đối với tình trạng xuống cấp của tuyến đường Thạnh Xuân 21, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân thực hiện rà soát và có đề xuất giải pháp duy tu sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khu vực.

Về tình trạng họp chợ, mua bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực giao lộ Tô Ngọc Vân - Thạnh Xuân 21: Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị (Đội Quản lý trật tự đô thị) thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp có hành vi buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn phường. Ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân có Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc xử lý vi phạm và giữ gìn trật tự lòng đường, vỉa hè tháng 7/2017 trên địa bàn phường Thạnh Xuân. Hiện nay, khu vực này Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng cùng phối hợp ra quân kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè và bố trí lực lượng trực chốt.

Tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm là do trên tuyến đường này có nhiều công ty, xí nghiệp và các xe tải, xe container ra vào thường xuyên cho nên dẫn đến ùn ứ xe. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý và chốt trực không để tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông.

          1.4 Tình trạng xe ben chở đất đá san lấp mặt bằng làm hư hỏng đường bờ bao Rạch Rỗng Lương và các tuyến đường trên địa bàn phường như Thạnh Xuân 13, Thạnh Xuân 52… Nhân dân khu vực mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên để các tuyến đường không bị hư hỏng và an toàn giao thông được đảm bảo (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 5772/UBND-TNMT ngày 02/8/2017 chỉ đạo Ủy ban nhân dân 11 phường kiểm tra việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp của các chủ sử dụng đất trên địa bàn, nếu có vi phạm yêu cầu xử lý ngay và hướng dẫn chủ sử dụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

          Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị (như Công an quận, Ủy ban nhân dân các phường) thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vượt quá tải trọng cho phép lưu thông trên các tuyến đường, các tuyến bờ bao trên địa bàn.

          1.5 Cán bộ, đảng viên và các hộ dân thuộc khu phố 2A và khu phố 3B phường Thạnh Lộc kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận 12 nên tiếp tục có ý kiến với Thành phố giữ lại và sửa chữa lại cầu Phú Long (cũ), vì cầu mang nhiều giá trị lịch sử gắn với địa phương và cần được gìn giữ và bảo tồn (Phường Thạnh Lộc).

          Trả lời:

Đối với việc tháo dỡ cầu Phú Long cũ, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 12112/SGTVT-KT ngày 27/7/2017 báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tháo dỡ cầu Phú Long cũ trên cơ sở nhận định và đánh giá như sau:

“- Sự cần thiết tháo dỡ công trình là đảm bảo tính thông suốt và hiệu quả khai thác tuyến giao thông thủy (sông cấp III), trước tình hình giao thông đường bộ đang ngày càng quá tải.

- Sau khi tháo dỡ công trình không có tác động và ảnh hưởng nhiều đến hệ thống tuyến giao thông hiện hữu khu vực, đời sống dân sinh hai bên cầu, như: tổ chức lại hệ thống giao thông, phải đầu tư xây dựng lại công trình mới để thay thế, môi trường,... và hệ thống giao thông theo quy hoạch.

- Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và an toàn kết cấu công trình (công trình hết thời hạn khai thác và đang xuống cấp); tiết kiệm chi phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàng năm (chưa tính các chi phí sửa chữa định kỳ, đột xuất và kiểm định cầu).

... thời gian thực hiện dự kiến 2017 - 2018”.

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao thì Cầu Phú Long cũ không thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, trong quá trình tháo dỡ cầu Phú Long cũ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải lựa chọn thành phần kiến trúc có giá trị để bảo quản, trưng bày. Do đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận sẽ thông tin đến người dân khu vực được biết về chủ trương liên quan việc tháo dỡ cầu Phú Long.

          1.6 Người dân bức xúc kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình nâng cấp và mở rộng tuyến đường Tân Thới Hiệp 07, việc thi công còn chậm và ảnh hưởng lớn đến đời sống và tình hình kinh doanh của các hộ dân trên tuyến đường này (Phường Tân Thới Hiệp).

          Trả lời:

          Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 07 được chính thức khởi công ngày 01/11/2016 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 11/2017. Ủy ban nhan dân quận đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình - Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công đạt 68% khối lượng đáp ứng theo tiến độ hợp đồng. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Chủ đầu tư quan tâm theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ hợp đồng.

          1.7 Tình hình xây dựng cống hộp thay thế cầu Thầy Tư đến nay thi công rất chậm, mưa lớn gây ngập úng ảnh hưởng đến hoa màu, tài sản của nhân dân và khó khăn trong việc lưu thông gây tình trạng bức xúc nhân dân trong khu vực, đề nghị cơ quan chức năng xử lý (Phường An Phú Đông).

          Trả lời:

          Dự án Xây dựng cống hộp thay thế cầu Thầy Tư chính thức khởi công từ ngày 24/2/2017 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2017. Trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi nên việc thi công công trình khó khăn và gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình đã làm việc với các đơn vị liên quan và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công đạt 80% khối lượng đáp ứng theo tiến độ hợp đồng. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình sẽ quan tâm theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ hợp đồng.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Nhân dân tại các tổ 8, 9, 10, 16 khu phố 6 phường Hiệp Thành, tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét đẩy nhanh tiến độ di dời bô rác và có những biện pháp tạm thời như phun thuốc vệ sinh diệt ruồi muỗi, khử mùi để đảm bảo vệ sinh xung quanh. Hiện nay tại khu vực bô rác tiếp tục bốc mùi hôi và lan rộng (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

  Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp vốn cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng trạm trung chuyển rác tại phường An Phú Đông, Thạnh Xuân và Tân Thới Nhất nhằm thay thế cho bô rác tạm Hiệp Thành. Ủy ban nhân dân quận đang triển khai các bước tiến hành xây dựng trạm trung chuyển rác tại các vị trí nêu trên. Trong thời gian xây dựng các trạm trung chuyển mới, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận (đơn vị quản lý bô tạm Hiệp Thành) thực hiện cải tạo bô rác và bố trí lại thời gian tiếp nhận nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, cụ thể như sau: Xây dựng nhà tiền chế để xử lý rác; đổ bê tông đối với đường vào và khuôn viên bô rác; chỉ tiếp nhận rác từ 06 giờ đến 18 giờ, đảm bảo đến 24 giờ phải vận chuyển hết khối lượng rác trong bô.

          3. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

          Cán bộ, đảng viên và phụ huynh các em học sinh lớp 1 thuộc đối tượng tạm trú tại phường An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp và Hiệp Thành quan tâm và lo lắng nhập học vào lớp 1, do các trường ưu tiên thường trú và đã tuyển đủ chỉ tiêu nên không xét tuyển thêm đối tượng khác, hiện còn nhiều em học sinh chưa được đăng ký nhập học (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND-GDĐT ngày 05/6/2017 về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018. Tính đến ngày 31/7/2017, các trường tiểu học đã tuyển đủ chỉ tiêu học sinh vào lớp 1 theo kế hoạch là 8.448 học sinh, nhưng ở cấp tiểu học vẫn còn 1.264 trẻ sinh năm 2011 mới nhập cư tiếp tục thực hiện thủ tục xin nhập học. Để giải quyết chỗ học cho những học sinh nêu trên, các trường tiểu học chủ động bố trí tăng sĩ số trên lớp (khoảng 55 học sinh/lớp) hoặc phải dồn các lớp trên (khối lớp 2, 3, 4 và 5) hoặc phải sử dụng các phòng chức năng để bố trí chỗ học cho toàn bộ số trẻ mới nhập cư, riêng 3 phường nêu trên đã giải quyết cụ thể :

- Phường Hiệp Thành: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: tăng 03 lớp 1 (150 học sinh), trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình tăng 04 lớp 1 (200 học sinh);

- Phường An Phú Đông: Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu tăng 04 lớp 1 (200 học sinh);

- Phường Tân Chánh Hiệp: Trường Tiểu học Trần Quang Cơ tăng 02 lớp 1 (100 học sinh).

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 06/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Các hộ dân trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 30 (đoạn đường gần trường THCS Phan Bội Châu) phản ánh sau các cơn mưa là xảy ra ngập nặng tại tuyến đường Đông Hưng Thuận 30, đường Nguyễn Văn Quá và đường Song Hành Quốc lộ 22. Đề nghị cơ quan chức năng quận sớm kiểm tra, khảo sát và đưa ra giải pháp xử lý tình trạng ngập nước tại các tuyến đường trên (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Liên quan dến kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên khẩn trương rà soát, có biện pháp khắc phục.

          1.2 Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân gần khu vực chốt đèn giao thông đầu đường Trường Chinh (gần nhà thờ Đông Quang cũ) và chốt đèn giao thông đối diện nhà thờ Lạc Quang phản ánh khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đề nghị cơ quan chức năng của quận điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông phù hợp và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại 02 khu vực này, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Về nội dung trên, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (đơn vị quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông) nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp tình hình thực tế tại khu vực này.

          1.3 Các hộ dân tại nút giao thông ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ và tuyến đường Tân Chánh Hiệp 10 tiếp tục phản ánh tại khu vực này có mật độ xe lưu thông đông và thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát và gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông để thuận tiện cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này (Phường Tân Chánh Hiệp).

          Trả lời:

  Đối với vị trí giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tân Chánh Hiệp 10, hiện nay Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để giải quyết vấn đề lưu thông tại khu vực.

          1.4 Dư luận thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú Đông phản ánh cống hộp ngăn triều của bờ hữu sông Sài Gòn, sông Vàm Thuật đã bị hư, khi triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà dân và gây ngập các khu vực dân cư, việc này đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị cơ quan chức năng quận gấp rút kiểm tra, khảo sát và sớm khắc phục (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

Dự án Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn đoạn đi qua địa bàn quận 12 có 11 gói thầu gồm: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C (nay là gói 2C và 2C1), 3A (nay là gói 3A1), 4B1, 4B2, 5A, 5B, với tổng chiều dài 49,445 km đi qua địa bàn 04 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thới An và xây dựng 43 cống thoát nước và 01 nhà quản lý, có cao độ hoàn thiện cấp phối sỏi đỏ +2,2m. Theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nâng cấp bờ bao ven sông Sài Gòn (từ sông Vàm Thuật - quận 12 đến Tỉnh lộ 8 - huyện Củ Chi ) từ +2,2m lên cao +2,5m. Hiện nay, dự án đang trong quá trình khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng; đồng thời bàn giao cho đơn vị chuyên ngành quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

            Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 26/5/2017, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, kiêm Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã chủ trì có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 12 và các sở, ban, ngành của thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân quận đã kiến nghị các đơn vị liên quan trong đó có Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố khẩn trương khắc phục, sữa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết của dự án nhằm đảm bảo khả năng phòng, chống triều cường trong năm 2017. Đồng thời, 29/5/2017, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 3706/UBND-ĐT về kết quả kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2017, theo đó Ủy ban nhân dân quận tiếp tục kiến nghị khắc phục các hư hỏng của dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn.

          Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú Đông và sẽ tiếp tục kiến nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố khẩn trương khắc phục, sữa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết của dự án nhằm đảm bảo khả năng phòng, chống triều cường trong năm 2017.

          1.5 Các hộ dân tại khu vực mương Cầu Suối phường Tân Chánh Hiệp phản ánh hiện nay xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn vì không thoát nước kịp, đề nghị quận sớm triển khai nạo vét (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

  Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố đã tổ chức 03 đợt nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến mương Cầu Suối thuộc địa bàn các phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Đông Hưng Thuận, cụ thể:

            - Đợt 1: từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017;

            - Đợt 2: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 29/4/2017;

            - Đợt 3: từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/5/2017.

          Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và sẽ tiếp tục đề nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố và Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố tổ chức khảo sát và có kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy.

          1.6 Đảng viên, cán bộ Trung tâm Thể dục thể thao quận phản ánh đơn vị thi công công trình Trung tâm Thể dục thể thao rất chậm và có dấu hiệu không thi công trong 02 tháng qua (có thể vì lý do giá vật liệu tăng cao). Đề nghị cơ quan chức năng quận đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để công trình sớm được đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận (Trung tâm Thể dục thể thao quận).

          Trả lời:

          Công trình xây dựng Công viên văn hóa - Thể dục thể thao Quận 12 (giai đoạn 1) được chính thức khởi công ngày 08/11/2016 theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND-QLĐTXDCT ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân quận, thời gian thi công công trình là 655 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ), kế hoạch dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng là ngày 30/8/2018. Về tiến độ thi công hiện nay: Khối công trình chính Nhà quản lý điều hành, nhà tập luyện và thi đấu đa năng thi công đạt khoảng 35% khối lượng và các hạng mục còn lại như: San lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đã thi công đạt 30% khối lượng, đáp ứng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

          1.7 Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân quận đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ của công trình Tân Thới Hiệp 07, việc thi công còn chậm và kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân (Phường Tân Thới Hiệp).

          Trả lời:

          Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 07 được chính thức khởi công ngày 01/11/2016 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 11/2017. Ủy ban nhan dân quận đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình - Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công đạt 54% khối lượng đáp ứng theo tiến độ hợp đồng.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Các hộ dân tại khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường do Công ty Thiên Phú Thịnh xả khói bụi cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là trẻ em. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Ủy ban nhân dân quận đã lập hồ sơ và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý đối với Công ty Thiên Phú Thịnh với biện pháp đình chỉ hoạt động của công ty, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận thông tin kết quả xử lý đối với biện pháp đình chỉ hoạt động của công ty đến các hộ dân khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận được biết.

          3. Lĩnh vực Y tế:

          3.1 Dư luận trong nhân dân phản ánh tình trạng thịt heo không rõ nguồn gốc bày bán trên vỉa hè một số tuyến đường ngày càng nhiều, các điểm mua bán này không có kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Liên quan đến kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 11 phường (trong đó phường Thạnh Xuân) tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các điểm buôn bán thịt heo tại các tuyến đường trên địa bàn phường phải có giấy kiểm dịch thú y và đảm bảo các vấn đề về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Công văn số 2019/UBND-KT ngày 30/3/2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Quận 12; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/4/2017 và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 29/5/2017 về việc xử lý các điểm kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn phường. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phối hợp cùng các phòng ban chức năng quận tổ chức kiểm tra tại các tuyến đường, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

          3.2 Dư luận công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng quận tiếp tục và thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn cung cấp suất ăn công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Vì hiện nay công nhân và người lao động tỷ lệ mắc bệnh ngày một cao, đặc biệt là trong đối tượng nữ (Liên đoàn Lao động quận).

          Trả lời:

          Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn cung cấp suất ăn công nghiệp cho các doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Y tế thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế và Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của quận, hàng năm có tổ chức kiểm tra các công ty có bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, nếu phát hiện cơ sở nào không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của quận phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm thành phố đã thanh kiểm tra được 80 cơ sở và xử lý 04 cơ sở vi phạm.

 Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Y tế tiếp tục tập trung nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người; đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động quận tiếp tục phối hợp, hỗ trợ phòng Y tế qua hệ thống tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp tham gia giám sát chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn hàng ngày và bữa ăn giữa ca cho người lao động; những thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo có sự hài hòa đồng thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Qua kênh giám sát, đề nghị Liên đoàn Lao động Quận đưa vào nội dung đối thoại đối với doanh nghiệp chưa bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động và thông tin về Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Y tế) để cùng phối hợp đồng bộ đem lại lợi ích chính đáng cho người lao động góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của Quận 12.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 04/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Người dân phường Đông Hưng Thuận bức xúc và phản ánh sau khi làm bờ kè sông Tham Lương tại tổ 15, khu phố 01, khi dự án thi công đê bao sông Tham Lương có đặt cống đấu nối với cống hiện hữu, nhưng nhỏ hơn, do đó nước không thoát được gây ngập úng nghiêm trọng, liên tục khu vực này làm nhà dân nhiều ngày nước không thoát ra được. Nguyên nhân là do đơn vị thi công lắp cống mới đấu nối phi 30 trong khi đó cống hiện hữu phi 90. Hiện tại do triều cường và hệ thống cống không thoát kịp đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt thường ngày và gây bức xúc trong nhân dân. Các hộ dân tại tổ 15, khu phố 01, phường Đông Hưng Thuận bức xúc và khẩn thiết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận phối hợp với đơn vị thi công sớm khảo sát, chỉ đạo và có giải pháp khắc phục vụ việc trên (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh và sẽ phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình - Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước (chủ đầu tư dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên) đề nghị khẩn trương có biện pháp khắc phục, đảm bảo việc tiêu thoát nước.

          1.2 Các hộ dân của phường Thạnh Xuân rất bức xúc trước việc đường Thạnh Xuân 18 bị hư hỏng nặng, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng quản lý chưa sửa chữa và đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông, người tham gia giao thông bị sụp xuống hố ga bị thương nặng. Bên cạnh đó, việc xử lý xe tải chạy vào đường cấm chưa thực sự quyết liệt trên tuyến đường Thạnh Xuân 18 đã góp phần làm tuyến đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng. Các hộ dân kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm khảo sát kiểm tra và thực hiện sửa chữa tuyến đường (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Tuyến đường Thạnh Xuân 18 (từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp) qua ghi nhận thực tế, hiện nhiều vị trí mặt đường đã bị xuống cấp, hư hỏng. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực, hiện nay Ủy ban nhân dân quận đã có kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường trên (Công văn số 3120/UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân quận về việc duy tu giao thông năm 2017). Ngoài ra, tuyến đường trên hiện đang tổ chức giao thông cấm các phương tiện có tổng tải trọng trên 2,5 tấn lưu thông; do đó, đối với nội dung đề nghị xử lý các xe tải lưu thông vào đường cấm, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo Công an quận tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          1.3 Các hộ dân trên tuyến đường Tân Thới Nhất 02, khu phố 6A phản ánh và kiến nghị tuyến đường này khánh thành và đưa vào sử dụng đến nay đã hơn 08 năm nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát và giải quyết lắp đặt đèn chiếu sáng trong thời gian sớm nhất (Phường Tân Thới Nhất).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 thực hiện hiện lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng cho tuyến đường Tân Thới Nhất 02.

          1.4 Phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp Thành phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng quận phối hợp với nhà đầu tư dự án Hiệp Thành City dỡ bỏ gờ giảm tốc độ đặt trên tuyến đường liên phường đến các trường để đảm bảo an toàn giao thông cho phụ huynh và các em học sinh (Hội Cựu chiến binh quận).

          Trả lời:

Tuyến đường theo nội dung phản ánh là tuyến đường nội bộ thuộc dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp phường Hiệp Thành do Quỹ Phát triển nhà ở thành phố làm chủ đầu tư, hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông của dự án chưa được bàn giao cho cơ quản lý nhà nước. Do đó đối với nội dung phản ánh trên, Ủy ban nhân dân quận sẽ phối hợp chủ đầu tư của dự án đề nghị thực hiện tháo dỡ các gờ giảm tốc nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương hoàn tất việc đầu tư, sớm bàn giao hạ tầng.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn phường là tình hình ô nhiễm môi trường tại khu phố 5 vẫn còn (06 cơ sở sản xuất còn xả khói bụi cả ngày lẫn đêm). Đề nghị Quận tiếp tục có kiến nghị với Thành phố thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm các cơ sở cố ý xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường và đẩy nhanh tiến độ di dời. Các hộ dân tại khu phố 5 kiến nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm (Phường Đông Hưng Thuận).  

          Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tích cực triển khai, đôn đốc 21 cơ sở gây ô nhiễm thực hiện di dời, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành di dời theo tiến độ.

          Đến nay, đã có 16 cơ sở ngưng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm di dời đi nơi khác hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Đối với 05 trường hợp chưa chấp hành di dời, Ủy ban nhân dân quận liên tục tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở. Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân quận đã lập hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Vũ Thị Khiết Tâm và cơ sở Việt Phát (kèm theo hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động). Đối với 03 trường hợp còn lại có tình trạng đối phó đoàn kiểm tra, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp Đội Quản lý thị trường 12B tổ chức kiểm tra hành chính và xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở theo quy định.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 03/2017

           1. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:    

          Các hộ dân khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường do khói bụi của 5 cơ sở, xí nghiệp ở khu phố 5 ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng (các cơ sở sử dụng chất đốt vào ban đêm nhiều hơn ban ngày), nguyên nhân do là Thành phố chưa di dời 05 cơ sở, xí nghiệp này về địa điểm mới. Việc này đã gây bức xúc trong Nhân dân, trước việc xem thường pháp luật và sức khoẻ người dân của các doanh nghiệp. Kiến nghị Thành phố sớm ra quyết định di dời đối với các cơ sở gây ô nhiễm và có lộ trình cụ thể thông báo đến người dân. Trong thời gian chờ đợi các cơ sở di dời, kiến nghị Thành phố và Quận thường xuyên kiểm tra việc xả nước thải, khói, bụi từ các xí nghiệp, cơ sở này (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tích cực triển khai, đôn đốc 21 cơ sở gây ô nhiễm thực hiện di dời, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành di dời theo tiến độ.

Đến nay, đã có 16 cơ sở ngưng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm di dời đi nơi khác hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Đối với 05 trường hợp chưa chấp hành di dời, Ủy ban nhân dân quận tổ chức kiểm tra liên ngành hoạt động của các cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm đối với các cơ sở. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo cho áp dụng biện pháp ngưng cung cấp điện sản xuất với các trường hợp vi phạm xả thải ô nhiễm môi trường mà không có biện pháp khắc phục hậu quả.

          2. Công tác Quản lý trật tự an toàn xã hội:

          2.1 Đảng viên, cán bộ, và nhân dân phường Hiệp Thành phản ánh có nhiều camera bị hư do đó có trường hợp xảy ra vụ việc về an ninh trật tự, thì khi truy xuất camera không được (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Sau đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân phường có chuyển giao 30 camera phục vụ bầu cử sang phục vụ giám sát an ninh, trật tự tại các tuyến đường, khu dân cư trọng điểm trên địa bàn phường (chia đều cho 07 khu phố, mỗi khu phố có từ 04 - 05 camera). Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động chỉ còn 14/30 camera còn hoạt động được và truyền được tín hiệu về Trung tâm đặt tại Trụ sở Công an phường (có tình trạng khu phố 2 không còn camera nào hoạt động được). Ngoài ra, qua vận động nhân dân tự trạng bị, hiện nay trên địa bàn phường có 66 mắt camera hoạt động dân sinh cũng như phục vụ giám sát an ninh, trật tự.

Việc bố trí, chọn điểm lắp đặt mắt camera giám sát an ninh, trật tự phục vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm chưa phù hợp, chưa phát huy tác dụng; việc lắp đặt camera giám sát an ninh tại các khu phố (của Ủy ban nhân dân phường, của các hộ dân tự trang bị) khác nhau về chủ đầu tư thi công, về chất lượng camera do chủ đầu cung cấp dẫn đến chất lượng khai thác hình ảnh, trích xuất hình ảnh chất lượng không đồng đều, thậm chí hình ảnh trích xuất đối tượng nghi vấn trong các vụ trộm đột nhập, trộm nóng ảnh đối tượng rất mờ, không nhận diện được đối tượng gây khó khăn cho công tác điều tra truy xét.

          Công an quận đã giao trách nhiệm cho Trưởng Công an phường báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp cho Ủy ban nhân dân phường lựa chọn nhà thầu để cung cấp hệ thống camera đồng nhất về chủng loại, chất lượng hình ảnh, có đường truyền độc lập không ảnh hưởng tín hiệu đường truyền inertnet nhà người dân (vì đã có trường hợp người dân tự ý tháo dỡ dây cáp nguồn, cáp nối), đầu thu và đầu phát tín hiệu camera phải đảm bảo trích xuất dữ liệu hình ảnh chất lượng, thuận tiện, phục vụ truy xét đối tượng khi có các vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra như phản ánh. Kể cả trong thời gian tới, khi nhân dân tự trang bị camera giám sát an ninh, trật tự thì vận động người dân lựa chọn thiết bị, chủng loại đồng nhất với thiết bị, chủng loại mà Ủy ban nhân dân phường đã lựa chọn phục vụ tích hợp tín hiệu về Trung tâm xử lý hình ảnh để giám sát, phòng ngừa, đấu tranh bắt xử lý tội phạm đặt tại trụ sở Công an quận.     

          2.2 Các hộ dân trên tuyến đường Đông Hưng Thuận 17 phản ánh xe container loại lớn thường xuyên ra vào gây ách tắc giao thông tại khu vực này (Phường Đông Hưng Thuận).

          Trả lời:

Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an phường Đông Hưng Thuận rà soát, xác minh làm rõ nội dung phản ánh, kết quả: Tuyến đường Đông Hưng Thuận 17 có chiều rộng mặt đường là 8,0m, dẫn vào các khu dân cư, tuy nhiên không có biển cấm dừng, cấm đỗ với các loại xe ô tô tải các loại dẫn đến khoảng 02 - 03 ngày lại có 02 xe container lưu thông vào tuyến đường này để bốc dỡ hàng. Việc ra vào của các xe này không diễn ra thường xuyên và cũng không gây ách tắc giao thông như phản ánh. Ủy ban nhân dân phường sẽ bố trí làm việc với các công ty có thuê các xe này để hoạt động bốc dỡ hàng, kể cả các tài xế để yêu cầu cam kết bốc dỡ hàng ngoài giờ cao điểm hoặc thuê xe trung chuyển để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Đồng thời Ban Chỉ huy Công an quận tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông/Công an quận tuần tra kiểm soát các tuyến đường lớn dẫn vào đường Đông Hưng Thuận 17 để phát hiện xử lý nghiêm việc vi phạm biển báo cấm, chở hàng hóa “quá khổ, quá tải”.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02 và 03/2017

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Các hộ dân gần dự án công trình văn hóa, thể dục thể thao (phường Hiệp Thành) phản ánh công trình xây dựng không che chắn, bụi đất bay vào nhà các hộ dân. Kiến nghị quận nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện che chắn công trình (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

          Liên quan đến

          1.2 Các hộ dân gần trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh và trường Tiểu học Võ Văn Tần kiến nghị Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan có thẩm quyền cho phép mở cổng 02 trường ra hướng đường Trung Mỹ Tây 7A để giảm áp lực lên đường Song hành Quốc lộ 22 (Phường Trung Mỹ Tây).

          Trả lời:

        Đối với việc mở cổng kết nối trường Tiểu học Võ Văn Tần và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh với đường Trung Mỹ Tây 7A, Ủy ban nhân dân quận  đã thống nhất về mặt chủ trương thực hiện tại Công văn số 9471/UBND-ĐT ngày 08/12/2016 và tại các buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Trung Mỹ Tây 7A đã được Sở Giao thông vận tải phân cấp cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quản lý; do đó, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 để triển khai thực hiện.

          1.3 Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Chánh Hiệp phản ánh tại cổng trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Ảnh Thủ và đường Tân Chánh Hiệp 10 thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ tan học của học sinh, kiến nghị cơ quan chức năng khảo sát gắn đèn giao thông tại khu vực này, để hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và an toàn cho người tham gia giao thông (Phường Tân Chánh Hiệp).

          Trả lời:

Ngày 10/02/2015 và ngày 12/5/2016, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 788/UBND-ĐT và số 4283/UBND-ĐT đề xuất Sở Giao thông vận tải và Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên địa bàn và đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp; trong đó có giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tân Chánh Hiệp 10. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía các đơn vị; thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục đôn đốc, kiến nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

          1.4 Dư luận nhân dân khu phố 6 quan tâm và phản ánh trước việc thông tin khu đất cạnh Văn phòng khu phố 6 (diện tích 400m2, hiện trạng là Khu sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân khu phố 6) đang được Sở Tài chính cho đấu giá. Dư luận nhân dân bức xúc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận giữ lại khu đất này để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi cho thanh thiếu nhi của khu phố (Phường Trung Mỹ Tây).

          Trả lời:

          Khu đất cử tri kiến nghị trên có diện tích 500m2, trong đó: diện tích quy hoạch dân cư là 286,7m2, diện tích lộ giới đường, hành lang bảo vệ mương và lộ giới đường dây điện cao thế là 213,3m2, vị trí khu đất thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 10, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Khu đất này đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tại Quyết định số 6067/QĐ-UBND ngày 18/11/2016. Theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 3737/STC-NS ngày 12/12/2016 về thông báo giá khởi điểm khu đất thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 10, phường Trung Mỹ Tây, Ủy ban nhân dân quận đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thành phố để tổ chức bán đấu giá khu đất theo quy định. Ngày 06/02/2017, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thành phố đã tổ chức bán đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá là 6.080.0000 đồng (Sáu tỷ không trăm tám mươi triệu đồng), nộp ngân sách Nhà nước để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận. Do đó, việc cử tri kiến nghị giữ lại khu đất để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi cho thanh thiếu nhi của khu phố là không thể thực hiện.

          2. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền:

          Dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phường phản ánh việc sao y chứng thực hộ khẩu phải photo nguyên cuốn gây lãng phí tiền của người dân. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp để tránh lãnh phí giấy photo mà không cần thiết (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

          Liên quan đến kiến nghị trên, Ủy ban nhân dân quân thông tin đến cử tri như sau: Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính”; theo đó để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về sao y, chứng thực thì người có yêu cầu chứng thực bản sao từ sổ hộ khẩu phải sao chụp (photo) đầy đủ trang bìa và các trang có ghi thông tin trong sổ hộ khẩu, đối với các trang không có thông tin (trang trống) thì không bắt buộc phải sao chụp.

          3. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:

          3.1 Các hộ gia đình chính sách của phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông phản ánh kinh phí chăm lo Tết đến các gia đình chính sách cấp về trễ, việc này phần nào ảnh hưởng đến việc mua sắm của các gia đình, vì vào dịp cận Tết giá cả thường cao. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận cấp kinh phí về sớm để giảm bớt áp lực và lo lắng của các hộ gia đình trong dịp Tết (Phường Thạnh Xuân, An Phú Đông).

          Trả lời:

Thực hiện Công văn số 7759/UBND-VX ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch kinh phí chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017; Hướng dẫn số 927/LS-SLĐTBXH-STC ngày 12/01/2017 của Liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính Thành phố về thực hiện Kế hoạch kinh phí chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 của Thành phố và Kết luận số 211-TB/QU ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về dự toán hỗ trợ kinh phí chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017.

          Phòng Tài chính – Kế hoạch đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận Quyết định số 44/QĐ-UBND-TC ngày 18/01/2017 về việc giao bổ sung kinh phí chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 cho các đơn vị để thực hiện chăm lo Tết cho các đối tượng trên địa bàn quận, trong đó kinh phí chăm lo Tết cho các gia chính sách được giao cho phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện.

Kinh phí chăm lo Tết cho gia đình chính sách được thực hiện hàng năm từ nguồn ngân sách quận. Tuy nhiên, đối tượng được chăm lo và mức chăm lo do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân quận phân bổ kinh phí và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện việc chi trả theo các mốc thời gian:

- Ngày 13/01/2017 (nhằm ngày 16 tháng Chạp): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Hướng dẫn số 927/LS-SLĐTBXH-STC của Liên sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài Chính về thực hiện Kế hoạch kinh phí chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017 của Thành phố.

- Ngày 17/01/2017 (nhằm ngày 20 tháng Chạp): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 469/SLĐTBXH-CS về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

- Ngày 17/01/2017 (nhằm ngày 20 tháng Chạp): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển khoản quà Tết của Chủ tịch Nước và quà Tết của Ủy ban nhân dân Thành phố đến Ủy ban nhân dân 11 phường.

- Ngày 19/01/2017 (nhằm ngày 22 tháng Chạp): Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông rút kinh phí và bắt đầu chi quà Tết từ ngày 21/01/2017 (nhằm ngày 24 tháng Chạp).

- Ngày 19/01/2017 (nhằm ngày 22 tháng Chạp): Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân rút kinh phí và bắt đầu chi quà Tết từ ngày 19/01/2017 (nhằm ngày 22 tháng Chạp).

Nhận thấy, việc chăm lo cho diện chính sách trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện một cách chủ động, khẩn trương, liên tục nhằm kinh phí hỗ trợ đến với đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, qua nội dung phản ánh nêu trên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận và sẽ góp ý với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong những năm tới tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch chăm lo Tết sớm hơn nhằm tạo điều kiện cho diện chính sách mua sắm được thuận lợi.

          3.2 Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 6 phường Hiệp Thành lo lắng về tình hình các hộ thuê mặt bằng tại khu vực Doanh trại Quân đội, các cơ sở này hợp đồng thuê nhân viên chưa đủ tuổi hợp đồng lao động (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động”.  Với nội dung trên, cử tri chưa phản ánh rõ về độ tuổi của người lao động nên Ủy ban nhân dân quận chưa đủ cơ sở thể trả lời cụ thể; do đó, Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động đối với các cơ sở này và báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân quận vào cuối tháng 3/2017.

          4. Công tác Quản lý trật tự an toàn xã hội:

          4.1 Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 6 phường Hiệp Thành lo lắng về tình hình các hộ nhà trọ không chấp hành các quy định như không đăng ký tạm trú, tạm vắng, trong khi đó việc kiểm tra tạm trú tạm vắng tại khu vực này, công an phường không thực hiện được. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp, kiểm tra và xử lý nghiêm (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

          Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Trưởng Công an phường Hiệp Thành xác minh làm rõ nội dung phản ánh, kết quả:

Việc phản ánh như nêu trên thuộc khu vực do các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12 gồm: Ban chỉ huy quân sự quận 12, Lữ đoàn 77, Trung đoàn 276.

Qua thẩm tra xác minh thực tế cho thấy:

- Đơn vị Ban chỉ huy Quân sự quận 12 – địa chỉ Trần Thị Do (đường Hiệp Thành 19 cũ), tổ 16, khu phố 6, phường Hiệp Thành cho thuê kinh doanh 03 sân bóng đá mini, 02 sân tennis và 06 phòng trọ.

- Đơn vị Lữ đoàn 77 – địa chỉ 15 Nguyễn Thị Đặng (đường Hiệp Thành 27 cũ), tổ 15, khu phố 6, phường Hiệp Thành cho thuê 01 cơ sở sản xuất phụ kiện máy lạnh, 01 bãi xe tải (cho thuê để xe nghỉ qua đêm) và 10 phòng trọ.

- Đơn vị Trung đoàn 276 – địa chỉ đường Trần Thị Do (đường Hiệp Thành 19 cũ), tổ 16, khu phố 6, phường Hiệp Thành cho thuê 01 cơ sở may, cụm sân bóng đá mini (05 sân), 02 sân tennis, 03 ki ốt (với khoảng 60 đến 70 công nhân làm việc và cư trú).

Đây là phần đất do các đơn vị quân đội nêu trên quản lý nên rất khó khăn cho lực lượng CSKV trong công tác đăng ký, quản lý cư trú cũng như kiểm tra cư trú. Công an phường, CSKV đã nhiều lần liên hệ các đơn vị này để nắm thông tin người cư trú cũng như đề nghị phối hợp để kiểm tra cư trú nhưng đều không nhận được phản hồi từ các đơn vị.

Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tham mưu UBND/Q đề nghị các cơ quan chủ quản chỉ đạo 03 đơn vị quân đội này phối hợp với Đội nghiệp vụ, Công an phường trong công tác kiểm tra, đăng ký, quản lý cư trú cũng như trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn quận.

          4.2 Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Chánh Hiệp phản ánh tại cổng trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Ảnh Thủ và đường Tân Chánh Hiệp 10 thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ tan học của học sinh, kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp để hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và an toàn cho người tham gia giao thông (Phường Tân Chánh Hiệp).

          Trả lời:

           Khu vực giao lộ giữa đường Tân Chánh Hiệp 10 và đường Nguyễn Ảnh Thủ là nơi có nhiều tuyến đường dẫn về như Hương lộ 80B, Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp 10 (có trường THCS Trần Quang Khải), Nguyễn Ảnh Thủ…Đây là khu vực đông dân cư, có rất nhiều người lưu thông qua lại nhất là vào giờ cao điểm sáng, chiều. Tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông cơ giới cao trong khi cơ sở hạ tầng giao thông dậm chân tại chỗ do đó không thể tránh khỏi vào giờ cao điểm các phương tiện giao thông đổ ra nhiều, việc lưu thông phải “nhích” từng chút một. Hơn nữa, bề rộng mặt đường của đường Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp 10 quá nhỏ, bên cạnh đó là ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân tham gia giao thông chưa cao: thường xuyên vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lấn trái…đã góp phần dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm tại tại đoạn từ trước cổng trường THCS Trần Quang Khải đến giao lộ Tân Chánh Hiệp 10 – Nguyễn Ảnh Thủ.

Trước thực trạng trên, BCH Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội CSGT, Đội CSTT-CĐ và Công an phường Hiệp Thành bố trí lực lượng điều hòa giao thông tại đoạn từ trước cổng trường THCS Trần Quang Khải đến giao lộ Tân Chánh Hiệp 10 – Nguyễn Ảnh Thủ đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến Hương lộ 80B, Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp 10, Nguyễn Ảnh Thủ... để góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Cùng với đó là tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hạ tầng giao thông trên địa bàn quận.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 02/2017

          1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          Các hộ dân gần dự án công trình văn hóa, thể dục thể thao (phường Hiệp Thành) phản ánh công trình xây dựng không che chắn, bụi đất bay vào nhà các hộ dân. Kiến nghị quận nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện che chắn công trình (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời:

Ngày 16/9/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 5115/UBND-KT về chấp thuận chủ trương chuyển giao Ủy ban nhân dân Quận 12 làm chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét, kiên cố hóa 18 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Quận 12. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình làm chủ đầu tư thực hiện 19 dự án nạo vét, kiên cố hóa các tuyến kênh, rạch.

Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện xong bước lập hồ sơ dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 09 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 765/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm về chủ trương thực hiện nạo vét, kiên cố hóa 18 tuyến kênh, rạch tại Quận 12; theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân Quận 12 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố  xem xét tính ưu tiên, cấp bách của từng dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất danh mục những dự án đầu tư cấp bách trong năm 2016 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát kiểm tra thực tế, tổng hợp tham mưu đúng quy định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết. Ngày 22/12/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3427/SNN-CCTL báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuận chủ trương thực hiện theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân quận chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

          Trước mắt, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến kênh, rạch, Ủy ban nhân dân quận quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 11 phường tổ chức vớt rác, lục bình khơi thong dòng chảy; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, vớt rác, không xả rác thải, nước sinh hoạt trực tiếp xuống lòng kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

          1.2 Nhân dân bức xúc tình trạng xe quá tải thường xuyên đi vào đường Thạnh Xuân 25 liên phường Thạnh Xuân - Thới An, đường Thạnh Xuân 21 và đi qua cầu Tám Cao đã làm hư hỏng nặng các tuyến đường này và cầu có nguy cơ bị gãy sập. Đề nghị quận sớm khảo sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vi phạm và nâng cấp tuyến đường trên (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường Thạnh Xuân 25 đã được Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao thông cấm các phương tiện có tải trọng từ 5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến đường. Về tình trạng các phương tiện quá tải thường xuyên lưu thông vào tuyến đường Thạnh Xuân 25, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo Công an quận tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

          Đối với việc các phương tiện quá tải lưu thông vào tuyến đường Thạnh Xuân 21: Hiện nay tuyến đường Thạnh Xuân 21 không tổ chức giao thông cấm tải, do đó các phương tiện vận tải trọng lưu thông vào tuyến đường là không vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Trường hợp tuyến đường này có xảy ra tình trạng hư hỏng, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát, duy tu nhằm đảm bảo giao thông cho người dân. Đối với việc cầu Tám Cao có nguy cơ gãy sập, Ủy ban nhân dân ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi nhằm kịp thời phát hiện việc hư hỏng, xuống cấp của cầu, để có phương án khuyến cáo nhân dân, áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc cấm lưu thông nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân trong khu vực. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ có kế hoạch duy tu, sửa chữa một số công trình cầu yếu để đảm bảo an toàn khi lưu thông cho nhân dân trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông vận tải xem xét bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới các công trình cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng trên địa bàn quận nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.

     1.3 Các hộ dân gần khu vực cầu Sắt Sập phản ánh mặt đường của hai bên mố cầu bị xuống cấp và đèn chiếu sáng không đảm bảo, tình trạng này gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, là tình trạng rác và cỏ mọc trên cầu rất nhiều, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm chỉ đạo đơn vị chức năng khắc phục để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông và tạo mỹ quan cầu (Phường Thạnh Xuân).

     Trả lời:

Đối với việc khu vực 02 đầu cầu Sắt Sập bị xuống cấp: Vừa qua Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện duy tu, sửa chữa các vị trí mặt đường bị xuống cấp trên đường Thạnh Xuân 25, trong đó có các vị trí tại 02 đầu mố cầu Sắt Sập.

Đối với việc đèn chiếu sáng không đảm bảo: Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến của nhân dân và sẽ thông tin cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 để kiểm tra, khắc phục vấn đề trên.

     1.4 Dư luận trong cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh quận phản ánh và bức xúc vẫn còn tình trạng xây nhà không phép diễn ra và phải cưỡng chế, việc cưỡng chế đã gây lãng phí thời gian, kinh phí ngân sách Nhà nước. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận cần tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm ra nguyên nhân, có giải pháp và giải quyết hiệu quả tình trạng trên (Hội Cựu Chiến binh quận).

     Trả lời:

     Thời gian qua Ủy ban nhân dân quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tăng cường chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ đầu, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến và sẽ sắp xếp để tổ chức hội nghị trong thời gian tới.

          1.5 Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Hưng Thuận bức xúc phản ánh và tiếp tục kiến nghị vấn đề quy hoạch lộ giới hẻm và đường dự phóng của phường, công trình Công viên cây xanh trong Khu 66ha đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhiều năm nay, đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết các bức xúc trên để người dân yên tâm an cư (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Đối với phản ánh về quy hoạch lộ giới hẻm:

- Đối với trường hợp quy hoạch hẻm có lộ giới ảnh hưởng nhà đất của người dân, hiện nay, việc quy hoạch lộ giới của các tuyến hẻm trên địa bàn quận được căn cứ theo quy định tại Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân quận thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố nhằm đảm bảo thuận tiện kết nối giao thông, an toàn phòng cháy và chữa cháy cho khu vực dân cư tiếp giáp hẻm. Do đó, Ủy ban nhân dân quận quận rất mong được sự ủng hộ của người dân trong công tác quản lý quy hoạch hẻm trên địa bàn quận nhằm đảm bảo phù hợp chủ trương chung của thành phố về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn.

- Đối với trường hợp quy hoạch hẻm có sự bất cập, không phù hợp với hiện trạng thực tế thì người dân có thể nộp đơn đính kèm pháp lý sử dụng đất hoặc Bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất tiếp giáp hẻm trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận Quận 12 (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để được xem xét điều chỉnh quy hoạch lộ giới tuyến hẻm theo quy định.

Đối với phản ánh về đường dự phóng: Liên quan đến những bất cập về quy hoạch, hiện nay tHiệhhtttttthực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan đến công tác rà soát điều chỉnh những bất cập tại các đồ án quy hoạch trên địa bàn Quận 12 nói riêng và thành phố nói chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Công văn số 2030/SQHKT-QLTHQH-PC ngày 27/5/2016 phối hợp với các quận, huyện tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch đô thị, bao gồm các đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã có Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 17/6/2016 yêu cầu Ủy ban nhân dân 11 phường rà soát những bất cập, không phù hợp về quy hoạch so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận hoặc các dự án đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện tại các đồ án quy hoạch nêu trên. Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 12 trong việc rà soát điều chỉnh những bất cập tại các đồ án quy hoạch nêu trên, đồng thời tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh hoặc có phương án xử lý trên cơ sở hài hòa giữa quyền lợi của người dân và hiệu quả xã hội.

Đối với phản ánh về cây xanh thuộc dự án:

Qua rà soát, hiện nay dự án khu dân cư An Sương đã bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh được khoảng 82% diện tích đất, còn khoảng 18% diện tích chưa hoàn tất công tác bồi thường (trong đó có các khu vực cây xanh thuộc dự án). Hiện nay, tiến độ thực hiện dự án hiện còn rất chậm, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, tuy Ủy ban nhân dân quận Quận 12 đã nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường.

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện và có cam kết về tiến độ cụ thể về việc xây dựng các hạng mục nêu trên bao gồm các khu vực cây xanh, đường giao thông... theo quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

          1.6 Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tuyến đường Tân Thới Hiệp 07 kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đường Tân Thới Hiệp 07 để giảm thiểu ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên tuyến đường (Phường Tân Thới Hiệp).

          Trả lời:  

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 07 được chính thức khởi công ngày 01/11/2016 với thời gian thi công 360 ngày, đến nay khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 18% khối lượng công trình (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh) tương ứng với 20% thời gian thi công hoàn thành công trình vẫn đang đảm bảo so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện nay công trình không thể đẩy nhanh tiến độ thi công do một số lý do khách quan như sau:

- Dự án đang triển khai thi công hệ thống cống hộp có biện pháp thi công khá phức tạp nên gây rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian trong công tác thi công, đồng thời phải phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên ngành các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như điện, cấp nước sạch, cáp ngầm, …. để đảm bảo an toàn đối với các công trình này.

- Việc đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cũng khiến công trình không thể triển khai nhiều mũi thi công trong cùng một thời gian. Sau Tết Nguyên đán, đơn vị thi công sẽ triển khai thi công nhiều mũi để đy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình và cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đ ra.

          2. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:

          2.1 Các hộ gia đình chính sách của phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông phản ánh kinh phí chăm lo Tết đến các gia đình chính sách cấp về trễ, việc này phần nào ảnh hưởng đến việc mua sắm của các gia đình, vì vào dịp cận Tết giá cả thường cao. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận cấp kinh phí về sớm để giảm bớt áp lực và lo lắng của các hộ gia đình trong dịp Tết (Phường Thạnh Xuân, An Phú Đông).

          Trả lời:

 

 

          2.2 Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 6 phường Hiệp Thành lo lắng về tình hình các hộ thuê mặt bằng tại khu vực Doanh trại Quân đội, các cơ sở này hợp đồng thuê nhân viên chưa đủ tuổi hợp đồng lao động (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

Trả lời:

 

          3. Công tác Quản lý trật tự an toàn xã hội:

          Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 6 phường Hiệp Thành lo lắng về tình hình các hộ nhà trọ không chấp hành các quy định như không đăng ký tạm trú, tạm vắng, trong khi đó việc kiểm tra tạm trú tạm vắng tại khu vực này, công an phường không thực hiện được. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp, kiểm tra và xử lý nghiêm (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận).

          Trả lời: 

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 12/2016

          1. Lĩnh vực Quản lý đô thị: 

         1.1 Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 12 sớm triển khai nạo vét các kênh rạch đã được thành phố thuận chủ chương nhằm để thông thoáng tạo điều kiện tiêu thoát nước tránh bị ngập úng, hư hại hoa màu của nhân dân trong sản xuất, nhất là vào dịp cận Tết (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Ngày 16/9/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 5115/UBND-KT về chấp thuận chủ trương chuyển giao Ủy ban nhân dân Quận 12 làm chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét, kiên cố hóa 18 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Quận 12. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình làm chủ đầu tư thực hiện 19 dự án nạo vét, kiên cố hóa các tuyến kênh, rạch.

Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện xong bước lập hồ sơ dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 09 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 765/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm về chủ trương thực hiện nạo vét, kiên cố hóa 18 tuyến kênh, rạch tại Quận 12; theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân Quận 12 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố  xem xét tính ưu tiên, cấp bách của từng dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất danh mục những dự án đầu tư cấp bách trong năm 2016 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát kiểm tra thực tế, tổng hợp tham mưu đúng quy định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết. Ngày 22/12/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3427/SNN-CCTL báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thuận chủ trương thực hiện theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân quận chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

          Trước mắt, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến kênh, rạch, Ủy ban nhân dân quận quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 11 phường tổ chức vớt rác, lục bình khơi thong dòng chảy; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, vớt rác, không xả rác thải, nước sinh hoạt trực tiếp xuống lòng kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

          1.2 Nhân dân bức xúc tình trạng xe quá tải thường xuyên đi vào đường Thạnh Xuân 25 liên phường Thạnh Xuân - Thới An, đường Thạnh Xuân 21 và đi qua cầu Tám Cao đã làm hư hỏng nặng các tuyến đường này và cầu có nguy cơ bị gãy sập. Đề nghị quận sớm khảo sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vi phạm và nâng cấp tuyến đường trên (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường Thạnh Xuân 25 đã được Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao thông cấm các phương tiện có tải trọng từ 5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến đường. Về tình trạng các phương tiện quá tải thường xuyên lưu thông vào tuyến đường Thạnh Xuân 25, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo Công an quận tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

          Đối với việc các phương tiện quá tải lưu thông vào tuyến đường Thạnh Xuân 21: Hiện nay tuyến đường Thạnh Xuân 21 không tổ chức giao thông cấm tải, do đó các phương tiện vận tải trọng lưu thông vào tuyến đường là không vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Trường hợp tuyến đường này có xảy ra tình trạng hư hỏng, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát, duy tu nhằm đảm bảo giao thông cho người dân. Đối với việc cầu Tám Cao có nguy cơ gãy sập, Ủy ban nhân dân ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi nhằm kịp thời phát hiện việc hư hỏng, xuống cấp của cầu, để có phương án khuyến cáo nhân dân, áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc cấm lưu thông nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân trong khu vực. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ có kế hoạch duy tu, sửa chữa một số công trình cầu yếu để đảm bảo an toàn khi lưu thông cho nhân dân trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông vận tải xem xét bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới các công trình cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng trên địa bàn quận nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.

     1.3 Các hộ dân gần khu vực cầu Sắt Sập phản ánh mặt đường của hai bên mố cầu bị xuống cấp và đèn chiếu sáng không đảm bảo, tình trạng này gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, là tình trạng rác và cỏ mọc trên cầu rất nhiều, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm chỉ đạo đơn vị chức năng khắc phục để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông và tạo mỹ quan cầu (Phường Thạnh Xuân).

     Trả lời:

Đối với việc khu vực 02 đầu cầu Sắt Sập bị xuống cấp: Vừa qua Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện duy tu, sửa chữa các vị trí mặt đường bị xuống cấp trên đường Thạnh Xuân 25, trong đó có các vị trí tại 02 đầu mố cầu Sắt Sập.

Đối với việc đèn chiếu sáng không đảm bảo: Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến của nhân dân và sẽ thông tin cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 để kiểm tra, khắc phục vấn đề trên.

     1.4 Dư luận trong cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh quận phản ánh và bức xúc vẫn còn tình trạng xây nhà không phép diễn ra và phải cưỡng chế, việc cưỡng chế đã gây lãng phí thời gian, kinh phí ngân sách Nhà nước. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận cần tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm ra nguyên nhân, có giải pháp và giải quyết hiệu quả tình trạng trên (Hội Cựu Chiến binh quận).

     Trả lời:

     Thời gian qua Ủy ban nhân dân quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tăng cường chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ đầu, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến và sẽ sắp xếp để tổ chức hội nghị trong thời gian tới.

          1.5 Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Hưng Thuận bức xúc phản ánh và tiếp tục kiến nghị vấn đề quy hoạch lộ giới hẻm và đường dự phóng của phường, công trình Công viên cây xanh trong Khu 66ha đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhiều năm nay, đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết các bức xúc trên để người dân yên tâm an cư (Phường Tân Hưng Thuận).

          Trả lời:

Đối với phản ánh về quy hoạch lộ giới hẻm:

- Đối với trường hợp quy hoạch hẻm có lộ giới ảnh hưởng nhà đất của người dân, hiện nay, việc quy hoạch lộ giới của các tuyến hẻm trên địa bàn quận được căn cứ theo quy định tại Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân quận thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố nhằm đảm bảo thuận tiện kết nối giao thông, an toàn phòng cháy và chữa cháy cho khu vực dân cư tiếp giáp hẻm. Do đó, Ủy ban nhân dân quận quận rất mong được sự ủng hộ của người dân trong công tác quản lý quy hoạch hẻm trên địa bàn quận nhằm đảm bảo phù hợp chủ trương chung của thành phố về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn.

- Đối với trường hợp quy hoạch hẻm có sự bất cập, không phù hợp với hiện trạng thực tế thì người dân có thể nộp đơn đính kèm pháp lý sử dụng đất hoặc Bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất tiếp giáp hẻm trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận Quận 12 (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để được xem xét điều chỉnh quy hoạch lộ giới tuyến hẻm theo quy định.

Đối với phản ánh về đường dự phóng: Liên quan đến những bất cập về quy hoạch, hiện nay tHiệhhtttttthực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan đến công tác rà soát điều chỉnh những bất cập tại các đồ án quy hoạch trên địa bàn Quận 12 nói riêng và thành phố nói chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Công văn số 2030/SQHKT-QLTHQH-PC ngày 27/5/2016 phối hợp với các quận, huyện tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch đô thị, bao gồm các đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã có Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 17/6/2016 yêu cầu Ủy ban nhân dân 11 phường rà soát những bất cập, không phù hợp về quy hoạch so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận hoặc các dự án đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện tại các đồ án quy hoạch nêu trên. Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 12 trong việc rà soát điều chỉnh những bất cập tại các đồ án quy hoạch nêu trên, đồng thời tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh hoặc có phương án xử lý trên cơ sở hài hòa giữa quyền lợi của người dân và hiệu quả xã hội.

Đối với phản ánh về cây xanh thuộc dự án:

Qua rà soát, hiện nay dự án khu dân cư An Sương đã bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh được khoảng 82% diện tích đất, còn khoảng 18% diện tích chưa hoàn tất công tác bồi thường (trong đó có các khu vực cây xanh thuộc dự án). Hiện nay, tiến độ thực hiện dự án hiện còn rất chậm, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, tuy Ủy ban nhân dân quận Quận 12 đã nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường.

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện và có cam kết về tiến độ cụ thể về việc xây dựng các hạng mục nêu trên bao gồm các khu vực cây xanh, đường giao thông... theo quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

1.6 Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tuyến đường Tân Thới Hiệp 07 kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đường Tân Thới Hiệp 07 để giảm thiểu ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên tuyến đường (Phường Tân Thới Hiệp).

Trả lời:  

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 07 được chính thức khởi công ngày 01/11/2016 với thời gian thi công 360 ngày, đến nay khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 18% khối lượng công trình (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh) tương ứng với 20% thời gian thi công hoàn thành công trình vẫn đang đảm bảo so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện nay công trình không thể đẩy nhanh tiến độ thi công do một số lý do khách quan như sau:

- Dự án đang triển khai thi công hệ thống cống hộp có biện pháp thi công khá phức tạp nên gây rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian trong công tác thi công, đồng thời phải phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên ngành các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như điện, cấp nước sạch, cáp ngầm, …. để đảm bảo an toàn đối với các công trình này.

- Việc đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cũng khiến công trình không thể triển khai nhiều mũi thi công trong cùng một thời gian. Sau Tết Nguyên đán, đơn vị thi công sẽ triển khai thi công nhiều mũi để đy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình và cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đ ra.

          2. Lĩnh vực Kinh tế:     

          Tiểu thương Chợ An Sương bức xúc về việc Báo Phụ nữ có bài viết liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chợ An Sương vào ngày 19 tháng 12 năm 2016, trong bài báo đã có những chi tiết gây ngộ nhận, hiểu sai về tình hình hoạt động kinh doanh của chợ. Dư luận trong tiểu thương lo lắng bài báo có tác động xấu đến mãi lực kinh doanh của chợ trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Tiểu thương chợ kiến nghị cần làm rõ những thông tin đăng trên bài báo và xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan (Chợ An Sương).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận đã giao phòng Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra liên quan đến các nội dung trả lời phỏng vấn Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh của bà Huỳnh Thị Thúy Kiều - Phó Trưởng ban quản lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ chợ An Sương, kết quả kiểm tra sẽ gửi đến các đơn vị được rõ.

          3. Công tác Quản lý trật tự an toàn xã hội:

          3.1 Cán bộ, đảng viên phường Thạnh Xuân phản ánh hiện nay việc tổ chức trò chơi bắn cá diễn ra tại nhiều nơi và gia tăng về số lượng các điểm tổ chức. Trò chơi bắn cá gây ra nhiều nguy hại, hệ lụy xấu đến các gia đình. Dư luận kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và xử lý nghiêm các địa điểm tổ chức trò chơi bắn cá (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Trong thời gian qua, Công an quận luôn xác định việc giải quyết tệ nạn cờ bạc nói chung, trong đó có cờ bạc trá hình game bắn cá, là một trong những nhiệm vụ cần tập trung, thường xuyên. Từ đó, Ban Chỉ huy Công an quận đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Đội nghiệp vụ liên quan, Công an 11 phường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, quản lý các điểm dịch vụ trò chơi máy bắn cá, nếu phát hiện các điểm hoạt động không có Giấy phép hoặc có dấu hiệu cờ bạc trá hình thì phối hợp kiểm tra, xử lý triệt để, kiên quyết.

Trong năm 2016, lực lượng Công an quận đã phát hiện, bắt xử lý 23 vụ, 64 đối tượng đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử máy bắn cá, đã xử lý hành chính 64 đối tượng, đề xuất tịch thu 27 máy bắn cá các loại. Trong đó, Đội nghiệp vụ đã phối hợp Công an phường Thạnh Xuân triệt xóa 02 điểm kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá tổ chức đánh bạc, bắt, xử lý hành chính 17 đối tượng có hành vi đánh bạc, đề xuất Ủy ban nhân dân quận tịch thu tiêu hủy 06 máy bắn cá. Ngoài ra, tất cả các điểm dịch vụ trò chơi máy bắn cá trên địa bàn các phường đều được lực lượng Công an phường lập hồ sơ quản lý, mời chủ cơ sở lên làm cam kết chấp hành các quy định về kinh doanh và đảm bảo về an ninh trật tự, nhất là không bao che, chứa chấp, tổ chức … các hoạt động cờ bạc, cá cược.

          Bên cạnh đó, trước diễn biến thực tế, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp xử lý dứt điểm tệ nạn cờ bạc trá hình qua game bắn cá. Qua cuộc họp, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng trong đó có lực lượng Công an quận tăng cường rà soát, kiểm tra các điểm trò chơi máy bắn cá, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để hoạt động cờ bạc trá hình. Hiện Công an quận đã có Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có loại hình này.

          5.2 Dư luận trong cán bộ, đảng viên phường Thạnh Xuân phản ánh vấn nạn xe ba gác, xe lôi, xe Trung Quốc gắn biển số Tỉnh, lưu thông bất chấp Luật Giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông có xử lý các trường hợp vi phạm nhưng chưa quyết liệt, kiến nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng trên (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Do nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân trên địa bàn quận, nhất là khu vực dân cư có đường hẻm rất cao. Trong khi đó, các phương tiện xe ba gác, xe lôi, xe Trung Quốc… này lại dễ dàng đi vào khu vực có địa hình nhỏ hẹp, tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng các phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn. Những người sử dụng các loại xe này đa phần là người lao động nghèo, từ các địa phương khác đến lập nghiệp, trình độ văn hóa và nhận thức pháp luật chưa cao. Mặt khác, nếu kiểm tra, xử lý loại xe này trong giờ cao điểm sẽ dễ gây ùn tắc giao thông.

Hiện cũng chưa có văn bản pháp luật quy định về niên hạn sử dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, từ đó dẫn đến tình trạng các phương tiện này sau khi cũ nát được tận dụng, cải tạo tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa… không đảm bảo an toàn.

 Nguyên nhân chính của việc các xe thô sơ, xe tự chế gây mất trật tự an toàn giao thông bắt nguồn từ chính ý thức người điều khiển phương tiện giao thông (nhiều người vì mưu kế sinh nhai đã bất chấp các quy định về trật tự an toàn giao thông) và sự “thông cảm” với nhu cầu thực tế, mưu sinh của người lao động (trong thực tế việc xử phạt còn nể nang).

Công an quận ghi nhận tình trạng xe thô sơ, xe tự chế vẫn còn lưu thông tại các tuyến đường trên địa bàn quận. Ngoài các nguyên nhân nêu trên hiện nay còn có các nguyên nhân như: một số người dân dùng xe thô sơ, xe tự chế để chở vật liệu xây dựng hoặc buôn bán di động nhỏ lẻ; họ biết việc sử dụng các loại xe trên là trái quy định của pháp luật nhưng lợi dụng những thời điểm không có lực lượng chức năng tuần tra để tham gia giao thông trên đường; mặt khác, một số người lao động có trình độ thấp, không có nơi cư trú, việc làm ổn định nên sau khi nhận được hỗ trợ không biết chuyển đổi nghề nghiệp gì nên vẫn tiếp sử dụng xe thô sơ, xe tự chế để mưu sinh làm ảnh hưởng tình hình trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Thời gian gần đây, Công an quận có Thông báo số 2871/TB-CAQ12-TH ngày 19/10/2016 về việc tăng cường kiểm tra xử lý các loại xe thô sơ, xe 3 - 4 bánh tự chế, xe thí điểm không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải trên địa bàn quận. Trong năm 2016, đã xử lý 291 trường hợp vi phạm.

          5.3 Nhân dân bức xúc tình trạng xe quá tải thường xuyên đi vào đường Thạnh Xuân 25 liên phường Thạnh Xuân - Thới An, đường Thạnh Xuân 21 và đi qua cầu Tám Cao đã làm hư hỏng nặng các tuyến đường này và cầu có nguy cơ bị gãy sập. Đề nghị quận sớm khảo sát, kiếm tra, xử lý nghiêm các xe vi phạm và nâng cấp tuyến đường trên (Phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để các loại xe ô tô vận tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường thuộc Quận 12 trong đó có đường Thạnh Xuân 21, đường Thạnh Xuân 25 và cầu Tám Cao.

Qua kiểm tra cho thấy trên đường các tuyến đường chính (Hà Huy Giáp, Tô Ngọc Vân) dẫn vào đường Thạnh Xuân 21, đường Thạnh Xuân 25 có đặt 02 biển báo cấm xe tải lưu thông:

- Biển thứ nhất: cấm các xe ô tô vận tải có tổng trọng tải trên 05 tấn lưu thông.

- Biển thứ hai: cấm các xe ô tô vận tải có tổng trọng tải trên 1,5 tấn lưu thông vào các thời gian: 06 giờ đến 08 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, 16 giờ đến 19 giờ.

Đội Cảnh sát giao thông Công an quận chỉ phát hiện, xử lý xe ô tô vận tải vượt quá tải trọng đối với vi phạm trong trường hợp Biển thứ nhất. Riêng Biển thứ hai không đủ căn cứ pháp lý để xử lý khi phát hiện vi phạm (Biển báo này không đúng tiêu chuẩn theo Quy chuẩn số 41: 2012/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải) nên Công an quận đã đề xuất thay đổi hoặc bãi bỏ.

Qua kiểm tra cho thấy cầu Tám Cao nằm trên tuyến đường Thạnh Xuân 21 có biển cấm xe tải có tải trọng thiết kế cho phép chuyên chở trên 02 tấn. Trong khi đó, hầu hết xe tải lưu thông qua cầu này đều có tải trọng thiết kế cho phép chuyên chở dưới 02 tấn. Công an quận sẽ kiên quyết xử lý các xe tải vi phạm quá tải trọng khi lưu thông qua cầu này.

          Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Công an quận sẽ chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung cũng như các xe ô tô vận tải vi phạm lưu thông vào đường cấm, giờ cấm, vận tải hàng hóa vượt quá tải trọng trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn quận.

Trả lời ý kiến dư luận xã hội tháng 11/2016

          1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

          1.1 Nhân dân Phường Hiệp Thành tiếp tục kiến nghị thành phố sớm nạo vét, cải tạo tuyến kênh Trần Quang Cơ, để khắc phục ô nhiễm do dòng chảy tắc nghẽn, cỏ mọc um tùm, muỗi sinh sôi nhiều (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Ngày 16/5/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 2295/UBND-CNN về việc tạm ứng vốn để thực hiện cấp bách dự án Nạo vét, kiên cố hóa, khơi thông dòng chảy, liên kết hệ thống tiêu thoát nước chống ngập, cải thiện vệ sinh môi trường kênh Trần Quang Cơ, trên địa bàn Quận 12, huyện Hóc Môn. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao: "Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố sớm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án Nạo vét, kiên cố hóa, khơi thông dòng chảy, liên kết hệ thống tiêu thoát nước chống ngập, cải thiện vệ sinh môi trường kênh Trần Quang Cơ (rạch Cầu Dừa), trên địa bàn Quận 12, huyện Hóc Môn, sẵn sàng triển khai thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đúng quy định hiện hành". Hiện chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến thời gian triển khai thi công trong quý I năm 2017.

          Trong thời gian chờ thực hiện dự án Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố đã thực hiện vớt lục bình, cỏ rác tuyến kênh Trần Quang Cơ để khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng và ô nhiễm môi trường trong khu vực. Hiện nay, trên tuyến kênh Trần Quang Cơ tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh, chăn nuôi heo, xả thải trực tiếp xuống lòng kênh làm ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành rà soát, thống kê các trường hợp xây dựng lấn chiếm, tổ chức xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không xả thải xuống lòng kênh để bảo vệ môi trường.

          1.2 Cán bộ, đảng viên và nhân dân tại khu vực ngã ba Đông Quang bức xức và tiếp tục phản ánh tình trạng kẹt xe, nguyên nhân do các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, do lưu lượng xe đông, diện tích mặt đường không đảm bảo cho các xe từ các phía, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận nghiên cứu lại đặc điểm của nút giao thông này, có biện pháp mở rộng diện tích mặt đường, chốt điều tiết giao thông phân luồng 01 chiều…để khắc phục dứt điểm tình trạng trên (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

Ngã ba Đông Quang, thuộc giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ và Bùi Văn Ngữ là tuyến đường vào cổng sau Khu công nghiệp và đường dẫn vào Cụm công nghiệp Quang Trung. Do đó, lưu lượng xe ra vào đông. Trong thời gian cao điểm (sáng từ 6h30-8h00; chiều từ 16h30-17h30), Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng Công an và Quân sự phường tổ chức chốt điều hòa giao thông hàng ngày tại đây. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường đang tổ chức thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 01/11/2016 về tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn; có văn bản kiến nghị Công an quận hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc và kẹt xe. Ủy ban nhân dân phường kiến nghị Khu quản lý giao thông đô thị số 3 cấm bảng hạn chế xe tải vào giờ cao điểm trên Hương lộ 80B.  

Ngày 25/10/2016, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 8331/UBND-ĐT về việc đảm bảo giao thông tại khu vực ngã ba Đông Quang, phường Hiệp Thành, Quận 12; theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 nghiên cứu phương án tổ chức giao thông như cấm dừng, đỗ đối với phương tiện giao thông vào các giờ cao điểm. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục kiến nghị và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý tại khu vực ngã ba Đông Quang theo chức năng, nhiệm vụ nhằm sớm giải quyết trạng kẹt xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại khu vực này.

     1.3 Các hộ dân tại khu vực mương Cầu Suối bức xúc và phản ánh tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kiến nghị cơ quan chức năng quận khảo sát và có giải pháp xử lý triệt để việc ô nhiễm trên (Phường Tân Chánh Hiệp).

     Trả lời:

Mương Cầu Suối đi qua địa bàn các phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận thuộc dự án Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Suối do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố làm chủ đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư đang trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh ranh dự án theo tim tuyến hiện hữu triển khai công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

     Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn dòng chảy trên tuyến mương Cầu Suối trong khi chờ triển khai thực hiện dự án, trong thời gian qua Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Đô thị thành phố đã thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy để giảm ngập úng và ô nhiễm môi trường trong khu vực. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đã có công văn đề nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố sớm có kế hoạch nạo vét cấp bách tuyến rạch Cầu Suối để đảm bảo việc tiêu thoát nước, cải thiện ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị, đặc biệt để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết và Zika.

     1.4 Các hộ dân thuộc dự án Công ty Hiệp Tân vô cùng bức xúc và phản ánh việc các hộ dân có đất trong dự án đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận và giấy phép xây dựng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận khảo sát và có giải pháp giải quyết để các hộ dân an tâm (Phường Tân Chánh Hiệp).

     Trả lời:

Đối với dự án Khu nhà ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 do Công ty Cổ phần Hiệp Tân làm chủ đầu tư, ngày 19/11/2015, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã có Công văn số 7254/UBND-ĐT kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ngày 23/7/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 3889/UBND-ĐTMT về dự án Khu nhà ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 do Công ty Cổ phần Hiệp Tân làm chủ đầu tư; theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, xem xét tất cả các pháp lý liên quan đến các thủ tục về nhà đất của dự án để có ý kiến đề xuất giải quyết theo quy định, làm cơ sở giải quyết các thủ tục về nhà đất cho người dân tại Khu A (diện tích khoảng 12.149 m2) của dự án theo quy định, đồng thời giao Ủy ban nhân dân Quận 12 căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các khu vực được duyệt để quản lý, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và thực hiện các thủ tục về nhà đất cho người dân tại Khu B (diện tích khoảng 9.064 m2) của dự án theo quy định.

          1.5 Các hộ dân trên tuyến đường Tân Chánh Hiệp 33 phản ánh trên đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, mặc dù đoạn đường này cấm xe có tải trọng trên 5 tấn, nhưng vào giờ cao điểm có rất nhiều xe vượt tải trọng lưu thông và là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông. Kiến nghị cơ quan chức năng cử lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, điều phối giao thông trên đoạn đường này (Phường Tân Chánh Hiệp).

          Trả lời:

          Tuyến đường Tân Chánh Hiệp 33 (đường Đông Bắc, từ đường Tô Ký đến đường Dương Thị Mười) hiện do Khu Quản lý giao thông đô thị Số 3 quản lý theo Quyết định số 6222/QĐ-SGTVT ngày 24/12/2015. Biển hạn chế tải trọng 05 tấn theo phản ánh của cử tri đã được Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp lắp đặt và chỉ áp dụng đối với tuyến đường Tân Chánh Hiệp 36. Hiện tuyến đường Đông Bắc chưa có biển hạn chế tải trọng, chỉ lắp đặt biển báo cấm các phương tiện tham gia giao thông dừng đậu vào giờ cao điểm vào buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên, do tình trạng các phương tiện tham gia giao thông vẫn dừng, đậu vào các giờ cao điểm dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân quận sẽ có văn bản đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị Số 3 có biện pháp điều tiết lưu thông phù hợp; đồng thời chỉ đạo Công an quận, Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp phối hợp Khu Quản lý giao thông đô thị Số 3 trong việc kiểm tra, xử lý việc các phương tiện tham gia giao thông dừng, đậu xe trên tuyến đường này vào giờ cao điểm, nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến.

          1.6 Dư luận trong cán bộ, đảng viên và hộ dân phường An Phú Đông phản ánh 24 cống ngăn triều ven sông Sài Gòn bị hư hại nặng (đã bị mục nát). Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận sớm khảo sát và có biện pháp xử lý (Phường An Phú Đông).

          Trả lời:

Dự án công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân Quận 12 phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố, đơn vị chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi thành phố và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan kiểm tra nhận thấy hiện nay một số đoạn đê bao bị lún sụt, cao trình thấp, các cửa cống ngăn triều bị hư hỏng (hư gioăng, mất thanh giằng, cửa cống thấp,...), các đơn vị đã đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục các hư hỏng để đảm bảo phòng, chống triều cường.

          Hiện nay, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình - Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đang nâng cấp hệ thống đê bao của dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn và sửa chữa các cống ngăn triều để thực hiện bàn giao cho đơn vị quản lý chuyên ngành quản lý chính thức để phát huy hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận.

          1.7 Các hộ dân trên tuyến đường Hiệp Thành 33 phản ánh còn 01 trụ điện cũ trên đường Hiệp Thành 33 chưa được tháo bỏ và trụ điện sát Văn phòng khu phố 7 bị gãy, đề nghị Công ty điện lực An Phú Đông khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn lưới điện (Phường Hiệp Thành).

  Trả lời:

  Liên quan đến nội dung trên Ủy ban nhân dân phường đã có Công văn số 1205/UBND ngày 14/12/2016 gửi Công ty Điện lực An Phú Đông đề nghị phối hợp xử lý. Ngày 29/11/2016 Ủy ban Phường đã phối hợp công ty Điện lực An Phú Đông kiểm tra, xử lý. Hiện Công ty điện lực An Phú Đông đã thay thế trụ mới.

          2. Tài nguyên và Môi trường:

  Các hộ dân khu phố 4, khu phố 5 búc xúc trước việc các công ty, xí nghiệp thuộc diện phải di dời công khai và ngang nhiên đốt vỏ hột điều để sản xuất, việc đối hột điều gây ô nhiễm nghiêm trọng, kiến nghị cơ quan chức năng của quận sớm kiểm tra, xử lý nghiêm và sớm di dời theo cam kết trước 31/12/2016 (Phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

 

          3. Lĩnh vực Kinh tế:     

          Các hộ dân tại khu phố 2 phường Thạnh Lộc phản ánh công ty Dương Hùng sản xuất vỏ bình điện cao thế gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý (Phường Thạnh Lộc).

Trả lời:

Ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý thị trường 12B

          4. Lĩnh vực Y tế:

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Hưng Thuận phản ánh, một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh khi sản xuất nước uống. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý (Phường Tân Hưng Thuận).

Trả lời:

- Hiện tại trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận có 05 cơ sở sản xuất nước đóng chai;

- Trong năm 2016 Phòng Y tế phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra các cơ sở này và có lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào hoạt động mất vệ sinh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  

- Đối với trường hợp phản ánh của cử tri phường Tân Hưng Thuận xin cho biết địa chỉ cụ thể cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không hợp vệ sinh, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra nếu phát hiện cơ sở nào không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và đề nghị ngưng hoạt động.

5. Công tác Quản lý trật tự an toàn xã hội:

          Dư luận trong giáo viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Nguyễn Huệ phường Hiệp Thành phản ánh và bức xúc trước cổng trường xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập, say xỉn, đánh nhau; một số đối tượng theo dõi “xin tiền” học sinh, gây bức xúc trong phụ huynh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng trên (Phường Hiệp Thành).

          Trả lời:

          Qua nội dung phản ánh trên, Công an phường Hiệp Thành đã liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Huệ, đồng thời nắm thông tin các hộ dân xung quanh trường ghi nhận trường hợp nào như phản ảnh nêu trên. Hằng ngày công  an Phường đều cử lực lượng Bảo vệ dân phố trực trước Trường THCS Nguyễn Huệ (buổi sáng 6g30-7g30; buổi trưa từ 11g-12g45; buổi chiều 16g40-17h00) cũng chưa ghi nhận trường hợp nào như phản ánh. Trong thời gian tới Công an Phường tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường. 

1 - 10 Tiếp theo