Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
8
3
0
9
9
VB Lĩnh vực TNMT 25 Tháng Sáu 2019 7:01:28 SA
Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất (cấp mới Giấy chứng nhận)  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp)  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (đối với trường hợp có nhu cầu)  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ)  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy chứng nhận)  (31/12/2018)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày