Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
0
8
4
0
2
Thủ tục hành chính do CT UBND TP công bố 23 Tháng Giêng 2019 2:55:27 SA
Quyết định: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp  (22/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo  (10/01/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh  (15/05/2018)
Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công bố kèm Quyết định này là 52 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa ...
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  (04/05/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Ban hành kèm Quyết định là 17 thủ tục hành chính ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (22/12/2017)
Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6390/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm Quyết định là 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (08/12/2017)
Ngày 29 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6253/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm Quyết định là 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản ...
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng  (25/11/2017)
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6070/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. Ban hành kèm Quyết định là 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 13 thủ tục hành chính được sửa ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (05/10/2017)
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4686/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm Quyết định là 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (10/08/2017)
Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm Quyết định là 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực hoạt động ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (06/07/2017)
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm Quyết định là 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày